บริการบนอินเตอร์เน็ต


            บริการข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่าง
            ปัจจุบันมีข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่างๆ ที่เก็บไว้ให้ใช้งานเป็นจำนวนมาก การเข้าถึงข้อมูลสามารถทำได้โดยใช้บริการ เวิลด์ไวด์เว็บ ที่ให้บริการข้อมูลในลักษณะเอกสารเชื่อมโยงหรือข้อความหลายมิติ การเข้าถึงหรือใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปกระทำผ่านเว็บบราว์เซอร์ ตัวอย่างเว็บบราว์เซอร์ที่นิยมใช้ในปัจจะบัน เช่น Internet Explorer , Friefox , Opera , Google Chrome , Apple Safari

            บริการอีเมล (email)  หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail) เป็นการส่งข้อความรวมถึงไฟล์ชนิดต่างๆ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ส่งผ่านเครื่องบริการเมลต้นทาง ไปยังกล่องจดหมายของผู้รับที่เครื่องบริการปลายทาง เช่น gmail , hotmail , yahoo , thaimail


            บล็อก (blog) เป็นคำย่อมาจากเว็บล็อก เป็นเว็บที่ให้บริการเก็บบันทึกในลักษณะคล้ายกับการบันทึกสมุดบันทึกประจำวัน โดยทั่วไปจะแสดงแบบเรียงลำดับตามวันที่ที่บันทึกใหม่ เช่น Blogger , CoogleBlog


            ไมโครบล็อก (microblog) เป็นบริการที่คล้ายกับบล็อก เพียงแต่แตกต่างกันที่ปริมาณข้อมูลที่เขียนเพื่อเก็บไว้ และแจกจ่ายไปให้ผู้อื่น จะมีขนาดสั้น อาจจะเป็นไฟล์ รูปภาพหรือสื่อประสมที่มีขนาดใหญ๋ ปัจจุบันไมโครบล็อกเป็นที่นิยมเนื่องจากเป็นการส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เช่น twitter , yammer , jaiku 


            บริการรับฝากไฟล์และข้อมูล เป็นบริการที่ให้ผู้บริการสามารถแบ่งปันไฟล์ และข้อมูลให้ผู้อื่นได้ โดยผู้ฝากไฟล์และข้อมูลจะต้องลงทะเบียนก่อนการให้บริการ เช่น www.4share.com , www.mediafire.com , www.youtube.com , www.google.com


            บริการค้นหาข้อมูล เป็นบริการที่ให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตโดยใช้เว็บที่ให้บริการค้นหา เพื่อทำการตรวจสอบเว็บเพจต่างๆ ทั่วโลกทีี่ข้อมูลสอดคล้องกับคำที่ต้องการ เช่น www.google.com , www.bing.com


            บริการส่งข้อความทันทีหรือแชท เป็นบริการส่งข้อความให้กับคู่สนทนา การบริการส่งข้อความทันทีและแชทในปัจจุบัน สามารถส่งไฟล์ รูปภาพ เสียง และยังสามารถแสดงภาพในเวลาจริงของคู่สนทนาได้ เช่น windows live massenger , yahoo messenger , Line , facebook 


            เว็บบอร์ด เป็นบริการที่ผู้ใช้สามารถฝากข้อความแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น โดยมีการจัดกลุ่มความสนใจเป็นหัวข้อในประเด็นต่างๆ เช่น pantip เป็นเว็บบอร์ดที่แบ่งตามกลุ่มความสนใจเฉพาะด้าน thaigaming เป็นเว็บบอร์ดของกลุ่มที่สนใจการเล่นเกม


            อีคอมเมิร์ซ (e-commerce) หรือการพานิชย์อีเล็กทรอนิกส์ เป็นการทำธุรกรรมซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้า และบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทางเว็บไซต์และชำระค่าบริการโดยบัตรเครดิต อีคอมเมิร์ซช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ขาย ทำให้ไม่ต้องจัดตั้งร้านขายของ เช่น www.amazon.com , www.ebay.com , www.lazada.co.th


             บริการวิทยุและโทรทัศน์ออนไลน์ เป็นบริการที่ผู้ใช้บริการสามารถฟังวิทยุ และรายการโทรทัศน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้สามารถเลือกสถานีที่ต้องการรับฟังหรือรับชมได้อย่างสะดวก สามารถเลือกรายการที่ต้องการได้โดยไม่จำเป็นต้องรับฟัง หรือรับชมตามเวลาที่ออกอากาศ

            การใช้งานโปรแกรมค้นหา  
            เสิร์ชเอนจิน (search engine) หรือ โปรแกรมค้นหา คือ โปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นหาข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต โดยครอบคลุมทั้งข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เพลง ซอฟต์แวร์ แผนที่ ข้อมูลบุคคล กลุ่มข่าว และอื่นๆ ซึ่งแตกต่างกันไปแล้วแต่โปรแกรมหรือผู้ให้บริการแต่ละราย เสิร์ชเอนจินส่วนใหญ่จะค้นหาข้อมูลจากคำสำคัญ (คีย์เวิร์ด) ที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไป จากนั้นก็จะแสดงรายการผลลัพธ์ที่มันคิดว่าผู้ใช้น่าจะต้องการขึ้นมา
            รายชื่อเสิร์ชเอนจิน เรียงลำดับตามความนิยม
                - กูเกิ้ล (Google) 57.2%
                - ยาฮู (Yahoo!) 23.8%
                - เอ็มเอสเอ็น (MSN) 9.6%
                - เอโอแอล (AOL) 6.3%
                - อาสก์ (Ask) 3.1%

            มารยาทและข้อปฏิบัติในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
                1. ใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับกาละเทศะ
                2. ใช้คำสุภาพ
                3. เคารพในสิทธิ์และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น
                4. ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ให้ไว้กับครู
                5. การนำข้อมูลหรือโปรแกรมจากอินเทอร์เน็ตมาใช้งานต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด

            ความปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
                การป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเอง
                    1. ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของตนและครอบครัว ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น
                    2. ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในการแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ต่างๆ
                    3. หากพบรูปภาพ ข้อความ หรือสื่อที่ไม่เหมาะสม ให้แจ้งครู หรือผู้ปกครอง
                    4. ไม่นัดหมายกับบุคคลแปลกหน้าที่สนทนาทางอินเทอร์เน็ต
                การป้องกันภัยไม้ให้เกิดความเสียหายกับซอฟต์แวร์ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่
                    1. ไม่เปิดอีเมลหรือรับไฟล์ที่ส่งจากบุคคลที่ไม่รู้จัก
                    2. ระมัดระวังการเปิดอีเมลเพราะอาจมีไวรัสแอบแฝงมา
                    3. ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส
                    4. ปรับปรุงโปรแกรมป้องกันไวรัสอย่างสม่ำเสมอ
                    5. การทำธรุกรรมบนเว็บที่ต้องใช้ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ต้องตวจสอบเว็บไซต์ให้ถูกต้อง

            โทษของอินเทอร์เน็ต
                1. อินเทอร์เน็ตเป็นระบบอิสระ ไม่มีเจ้าของ ทำให้การควบคุมกระทำได้ยาก
                2. มีข้อมูลที่มีผลเสียเผยแพร่อยู่ปริมาณมาก
                3. ไม่มีระบบจัดการข้อมูลที่ดี ทำให้การค้นหากระทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร
                4. เติบโตเร็วเกินไป
                5. ข้อมูลบางอย่างไม่จริง ต้องดูให้ดีเสียก่อน อาจถูกหลอกลวง - กลั่นแกล้งจากเพื่อน
                6. ถ้าเล่นอินเทอร์เน็ตมากเกินไปอาจเสียการเรียนได้
                7. ข้อมูลบางอย่างก็ไม่เหมาะกับเด็กๆ
                8. เป็นสถานที่ที่ใช้ติดต่อสื่อสาร เพื่อก่อเหตุร้าย เช่น การวางระเบิด หรือล่อลวงผู้อื่นไปกระทำชำเรา
                9. ทำให้เสียสุขภาพ เวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเวลานานๆ โดยไม่ขบับเคลื่อนไหว