การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหา

            รหัสจำลอง 
            - ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน แล้วแต่ประสบการณ์และความถนัดของผู้เรียน
            - เขียนละเอียดหรือเขียนแบบย่อ
            - อธิยายแบบภาษาพูดหรือภาษาโปรแกรม
            - เขียนง่าย โดยคิดถึงวิธีการแก้ปัญหา

            ตัวอย่าง  การทำบะหมี่
            เริ่มต้น
                1. ต้มน้ำให้เดือด
                2. ใส่บะหมี่ลงในน้ำเดือด
                3. รอ 2 นาที
                4. ใส่เครื่องปรุง
            จบ

 

            ตัวอย่าง  การคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม
            เริ่มต้น
                1. กำหนดค่าความยาว
                2. กำหนดค่าความสูง
                3. คำนวณพื้นที่สามเหลี่ยม จากสูตร 1/2 x ฐาน x สูง
                4. แสดงผลลัพธ์พื้นที่สามเหลี่ยม
            จบ


            ตัวอย่าง  การเตรียมตัวไปโรงเรียน
            เริ่มต้น
                1. ตื่นนอน
                2. ถ้า ง่วง ทำ
                    2.1 นอนต่อ 10 นาที
                    2.2 ตื่นนอน
                3. อาบน้ำ
                4. แต่งตัว
                5. ไปโรงเรียน
            จบ            ผังงาน
            - อธิบายขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา โดยใช้รูปสัญญลักษณ์มาเรียงต่อกัน
            - สัญลักษณ์แต่ละแบบจะมีความหมายถึงกระบวนการที่แตกต่างกัน
            - มีคำอธิบายสั้นๆ ในรูปสัญลักษณ์
            - สัญลักษณ์ถูกกำหนดโดย สถาบันมาตรฐานชาติอเมริกา เพื่อให้สื่อความหมายตรงกัน