ไวรัสคอมพิวเตอร์


            ไวรัสคอมพิวเตอร์ คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งเล็กๆ ที่เขียนขึ้นเพื่อรบกวนการทำงาน หรือทำลายไฟล์ข้อมูล ตลอดจนไฟล์โปรแกรมต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยคุณสมบัติพิเศษของไวรัสคอมพิวเตอร์ก็คือ ไวรัสคอมพิวเตอร์สามารถหลบหลีกซ่อนตัวอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง และหาโอกาสทำสำเนาคัดลอกเพื่อแพร่กระจายตัวเองไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ได้และเครื่องที่ติดไวรัสคอมพิวเตอร์เข้าไปแล้วก็จะเกิดอาการแปลกๆ ตามแต่ละชุดคำสั่งที่เขียนไว้ในโปรแกรมไวรัสคอมพิวเตอร์

            ชนิดของไวรัสคอมพิวเตอร์
            Worm หรือ หนอน เป็นรูปแบบหนึ่งของไวรัส มีความสามารถในการทำลายระบบในเครื่องคอมพิวเตอร์สูงที่สุดในบรรดาไวรัสทั้งหมด สามารถกระจายตัวได้รวดเร็ว ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต

            ม้าโทรจัน หรือ Trojan คือโปรแกรมจำพวกหนึ่งที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อแอบแฝง กระทำการบางอย่าง โทรจันจะถูกแนบมากับ อีเมล์หรือโปรแกรมที่มีให้โหลดตามอินเตอร์เน็ต ในเว็บไซต์ทั้งหลาย


            Adware มาจากคำว่า Advertising Supported Software ซึ่งหากแปลกันตรงๆ ก็คือโปรแกรมที่สนับสนุนการโฆษณานั่นเอง ซึ่งจะพบได้เวลาที่เล่นอินเตอร์เน็ต แล้วเจอให้ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรีแวร์ต่างๆ 

            Spyware เป็นโปรแกรมที่จะทำหน้าที่โจรกรรมข้อมูล ซึ่งจะคอยทำหน้าที่ส่งข้อมูลของคุณไปยังบริษัทผู้ผลิต อย่างเช่นการเข้าอินเตอร์เน็ตการเข้าโปรแกรมต่างๆ บางทีจะเป็นทางผ่านให้กับแฮ็คเกอร์อีกด้วย และส่วนใหญ๋ข้อมูลที่ถูกโจรกรรมไปจะถูกขายต่อ เป็นรายได้แก่บริษัทอีกต่างหาก

            Win32 / RJump.A  ไฟล์ : AdoveR.exe ผลเสียที่เกิดขึ้น เมื่อต้องการใช้งาน Handy Drive ผ่านทาง My Computer โดยใช้วิธีดับเบิลคลิก วินโดว์จะฟ้องว่าไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ซึ่งตรงนี้ หลายๆ ท่านอาจคิดว่า Handy Drive เสียไปแล้ว แต่จริงๆ แล้ว เรายังสามารถเข้าใช้งานได้โดยการคลิกขวา แล้วเลือก Explore หรือ Open แต่ตัวไวรัสนั้นยังคงอยู่ใน Handy Drive ของเรา

            Win32.MSN.Worm ประเภท worm การทำงาน ลักษณะที่หนอนใช้ส่งจะประกอบไปด้วยข้อความต่างๆ แล้วตามด้วยไฟล์ Image.zip และสามารถแพร่กระจายผ่านทางโปรแกรม

            SymbOS.Doomboot.A  ประเภท ม้าโทรจัน การทำงาน ม้าโทรจันชนิดนี้จะปลอมตัวเป็นเกมส์ Doom2 เวอร์ชันที่ถูกแก้โปรแกรม เพื่อเพิ่มความน่าสนใจหลอกล่อให้เหยื่อหลงดาวน์โหลดม้าโทรจันไปติดตั้งลงในเครื่อง โทรศัพท์มือถือ

            Hacked By MooZilla ไฟล์ :  Spoof  ผลเสียที่เกิดขึ้น
                1. เครื่องไม่สามารถ Double Click เปิดไดร์ฟต่งๆ ได้ แต่จะคลิกเมาส์ขาวเพื่อเปิดไดร์ฟโดยเลือกเมนู Open หรือ Explore
                2. มีข้อความปรากฎบน Title Bar ของ Internet Explorer ว่า "Hacked by Moozilla" 


            การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
            จะต้องทำการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส โดยทั่วไปโปรแกรมป้องกันไวรัสมีหน้าที่ดังนี้
                - ป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์จากไวรัสคอมพิวเตอร์
                - ตรวจสอบภายในคอมพิวเตอร์ว่ามีไวรัสคอมพิวเตอร์อยู่หรือไม่
                - กำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ตรวจพบ
โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์


            การเลือกใช้ซอฟต์แวร์
            1. เลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน ต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการนำซอฟต์แวร์ไปใช้งาน เพื่อจะได้ซอฟต์แวร์ที่ตงกับความต้องการและเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน๋์สูงสุด
            2. เลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับทรัพยากร ต้องพิจารณาคุณลักษณะขั้นต่ำของคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องมี เพื่อให้สามารถประมวลผลซอฟต์แวร์นั้นได้ เช่น ความเร็วของ ซีพียู (CPU) ความจุของแรม (RAM)
            3. เลือกซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงบประมาณ หากมีงบประมาณไม่เพียงพอ อาจเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่ำหรือไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่มีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกัน
            4. เลือกใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีผู้ผลิตซอฟต์แวร์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง