คำสั่งภาษา HTML แท็กกำหนดชื่อ (title tag)

        เมื่อเราเปิดเว็บเพจขึ้นมาจะพบว่ามีแถบชื่อของเว็บบราวเซอร์มีข้อความที่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นชื่อคำจำกัดความของเว็บไซต์หรือเว็บเพจนั้น ๆ รูปแบบของแท็กกำหนดชื่อมีดังนี้

ชื่อแท็ก
รูปแบบ
ตำแหน่งที่ใช้
ตัวอย่างการใช้
    TITLE
    <TITLE>ชื่อหัวเรืองของเว็บเพจ
</TITLE>
    ภายในแท็กเปิดและแท็กปิดของ <HEAD>
    <TITLE>โฮมเพจแรกของฉัน</TITLE>

                              ตัวอย่างการเขียนคำสั่่งในแถบชื่อ             ตัวอย่างการแสดงผลในแถบชื่อ

            ในกรณีที่ไม่ต้องการให้ชื่อเว็บปรากฏที่แถบชื่อก็ไม่ต้องกำหนดแท็ก <TITLE> ในส่วนหัวเรื่อง หรือถ้าต้องการใส่ภายหลังก็สามารถทำได้โดยใส่แท็ก <TITLE> ดังนี้

             <HEAD>
                    <TITLE> <TITLE>
             </HEAD>ที่มาของข้อมูล : หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กราฟฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม สสวท.