การคั่นแต่ละส่วนด้วยเส้นกันแนวนอน
        การแบ่งแต่ละส่วนโดยขีดเส้นในแนวนอนเพื่อแบ่งเอกสารออกเป็นส่วน เพิ่มความสะดวกในการอ่าน สามารถทำได้โดยใช้แท็ก HR ดังนี้

ชื่อแท็ก
รูปแบบ
ตำแหน่งที่ใช้
ตัวอย่างการใช้
    HR
    <HR> ข้อมูลที่ต้องการให้ปรากฎอยู่หลังเส้นแนวนอน
    ภายในแท็กเปิดและปิดของ <BODY>
    ข้อความส่วนที่หนึ่ง <HR> ข้อความส่วนที่สอง
        
            สำหรับแท็กเส้นกั้นแนวนอนนั้นสามารถกำหนดขนาดความกว้าง (WIDTH) ขนาด (SIZE) ตำแหน่ง สี และลักษณะของเส้นให้แสดงแบบทึบธรรมดาหรือแบบ 3D ได้โดยเพิ่มลักษณะประจำ WIDTH, SIZE, ALIGN, COLOR และ NOSHADE เพื่อแสดงเป็นเส้นทึบซึ่งปกติจะเป็นแบบ 3D ดังนี้

 <HR WIDTH=ขนาดความกว้างเป็น % หรือเป็นพิเซล SIZE=ขนาดเป็นพิเซล>
        
            ตามค่าที่กำหนดแท็กเส้นกั้นหน้าจะจัดเส้นกั้นให้อยู่กึ่งกลางหน้าของเว็บบราวเซอร์ ถ้าต้องการให้เส้นจัดชิดทางด้านซ้าย ขวา หรือตรงกลางสามารถทำได้โดยใช้ลักษณะประจำ ALIGN ถ้าต้องการเปลี่ยนสีก็สามารถทำได้โดยใช้ลักษณะประจำ COLOR ตามตัวอย่าง
        <HR ALIGN=LEFT หรือ CENTER หรือ LIGHT>
        <HR COLOR=RED>


       

ที่มาของข้อมูล : หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กราฟฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม สสวท.