การกำหนดสีให้กับตัวอักษร (text color)
        ในกรณีที่ไม่มีการกำหนดค่าสีให้กับตัวอักษร เอกสารเว็บเพจจะถูกกำหนดให้ใช้ค่าสีมาตรฐาน โดยตัวอักษรมีสีดำและพื้นหลังเป็นสีขาว ถ้าเราต้องการกำหนดสีของตัวอักษรสามารถทำได้โดยเพิ่มลักษณะประจำ TEXT ซึ่งการกำหนดนี้จะเป็นการกำหนดให้ทั้งเว็บเพจ แต่เราสามารถกำหนดสีของตัวอักษรแต่ละข้อความ แต่ละบรรทัดได้จะกล่าวในหัวข้อถัดไป การกำหนดสีให้กับตัวอักษรสามารถ ทำได้ดังนี้

 ชื่อลักษณะประจำ
รูปแบบ
ตำแหน่งที่ใช้
ตัวอย่างการใช้
        TEXT
        <BODY BGCOLOR="ชื่อสี" TEXT="สีของตัวอักษร"> </BODY>
        ภายในแท็ก <BODY>
        
<BODY BGCOLOR="YELLOW" TEXT="RED"> </BODY>        

        ข้อสังเกตค่าลักษณะประจำ  TEXT  สามารถใส่ต่อจากการกำหนด BGCOLOR หรืออาจใส่สลับที่กันก็ได้

     ตัวอย่าง การเขียนคำสั่งกำหนดพื้นหลังและตัวอักษรสี          ตัวอย่าง การแสดงผลการเขียนคำสั่งพื้นหลังและตัวอักษรสี
ที่มาของข้อมูล : หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กราฟฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม สสวท.