การจัดตำแหน่งแสดงผลของข้อความหรือตัวอักษร

        การกำหนดตำแหน่งแสดงผลของข้อความหรือตัวอักษรให้ปรากฎในบราวเซอร์ตามที่ต้องกร สามารถทำได้โดยใช้แท็ก DIV ดังนี้

ชื่อแท็ก

ชื่อลักษณะประจำ

รูปแบบ

ตำแหน่งที่ใช้

ตัวอย่างการใช้ 

     DIV

    ALIGN

    <DIV ALIGN="LEFT"> ตำแหน่งที่ต้องการ </DIV>

    ภายนในแท็กเปิดและปิดของ <BODY>

    <DIV ALIGN="CENTER"> ตำแหน่งตรงกลาง </DIV>
ที่มาของข้อมูล : หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กราฟฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม สสวท.