ติดตั้งโปรแกรม

Macromedia DreamWeaver CS3


1.  ดับเบิลคลิก  ที่ไอคอน  รูปที่ 1

รูปที่ 1

2. จากรูปที่ 1  จะได้ดัง รูปที่ 2 

รูปที่ 2


  3.  จากรูปที่ 2 เมื่อโปรแกรมรันครบ 100% จะได้ดัง รูปที่ 3   คลิก เลือกที่ปุ่ม  “ Accept ”
รูปที่ 3
  4.  จากรูปที่ 3  จะได้ดัง รูปที่ 4   เลือก ภาษาไทย

รูปที่ 4

5.  จากรูปที่ 4  จะได้ดัง รูปที่ 5   คลิกเลือก ปุ่ม Next

รูปที่ 5

6.   จากรูปที่ 5 จะได้ดัง รูปที่ 6   เลือก ปุ่ม Install

รูปที่ 6

7.  จากรูปที่ 6 จะได้ดัง รูปที่ 7  โปรแกรมกำลังเริ่มติดตั้ง  หากต้องการยกเลิกการติดตั้งโปรแกรม คลิก ปุ่ม Cancel

รูปที่ 7

  8.  จากรูปที่ เมื่อโปรแกรมติดตั้งเสร็จสิ้นจะได้ดัง รูปที่ 8 คลิก ปุ่ม Finish  สิ้นสุดการติดตั้งโปรแกรม
รูปที่ 8

9.    เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว จะปรากฏไอคอนดัง รูปที่ 9  ปรากฏอยู่บนหน้าจอ


รูปที่ 9


สร้างเมื่อ : 26/10/2558