ขั้นตอนการสร้างเฟรม

        1.  เปิดไฟล์  html ขึ้นมาใหม่        2.  เราจะสร้างเฟรมตามตัวอย่างด้านล่าง        3.  เริ่มต้นดังรูปต่อไปนี้ เลือกแท็ป  Layout เลือกเมนูการสร้างเฟรม เลือก Top and Bottom Frames
        4.  เมื่อเลือกแล้ว จะปรากฏหน้าต่างด้านล่างดังรูป ให้คลิกเลือกปุ่ม OK ได้เลย ไม่ต้องแก้ไขอะไรทั้งสิ้น
        5.  จะได้หน้าต่างดังรูป จะมีช่องแนวนอนอยู่ 3 ช่อง ช่องที่ 1 เฟรมย่อย ช่องที่ 2 เฟรมหลัก ช่องที่ 3 เฟรมย่อย
             เอาเคอเซอร์ว่างไว้ที่ ช่องเฟรมหลัก แล้วเลือก Layout เลือก Left Frame        6.  เมื่อคลิก OK แล้วจะได้ตามรูปด้านล่าง ซึ่งจะมีเฟรมทั้งหมด 4 เฟรม เฟรมหลัก 1 เฟรม  เฟรมย่อย 3 เฟรม 
การ Save Frame

 
       1.  ให้เลือกที่เมนู  File  เลือก  Save All  ดังรูป
         2.  สังเกตที่หน้าจอ จะมีแถบสีดำล้อมรอบเฟรมทุกเฟรม ให้เราตั้งชื่อเฟรมนี้ว่า  index เท่านั้น เลือกโพลเดอร์เพื่อเก็บงาน
            ในช่อง File name ให้ตั้งชื่อ  index  จากนั้น คลิก Save        3.  เมื่อ Save จากรูปข้างบนแล้ว แถบสีดำจะเลื่อนลงมาที่เฟรมย่อยด้านล่าง ในช่อง File name ให้ตั้งชื่อเฟรมย่อย
            ตั้งชื่ออะไรก็ได้แต่ให้เป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข คลิก save (ไม่ต้องเลือกที่เก็บไฟล์ มันจะวิ่งไปที่เก็บไฟล์เอง)        4.  หลังจาก Save จากรูปด้านบนแล้ว แถบสีดำจะวิ่งไปที่เฟรมตรงกลางช่องใหญ่ซึ่งเป็นเฟรมหลัก 
            ให้ตั้งชื่อเฟรมนี้ว่า mainframe เท่านั้น ในช่อง File name คลิก Save        5. หลังจาก Save เฟรมจากรูปภาพด้านบนแล้ว แถบสีดำจะเลื่อนไปที่เฟรมด้านซ้าย ซึ่งเป็นเฟรมย่อย
            ตั้งชื่ออะไรก็ได้แต่ให้เป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข ในช่อง File name คลิก save


        6.  หลังจาก Save เฟรมจากรูปภาพด้านบนแล้ว แถบสีดำจะเลื่อนไปที่เฟรมด้านบนสุด ซึ่งเป็นเฟรมย่อย
            ตั้งชื่ออะไรก็ได้แต่ให้เป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข ในช่อง File name คลิก save        7.  เมื่อ Save เฟรมครบแล้วให้ไปดูที่เก็บงาน จะมีไฟล์ที่เราตั้งชื่อทั้งหมด 5 ไฟล์