การสร้าง Table

        การใช้ตารางเหมาะสำหรับการนำเสนอข้อมูลจำนวนมาก เพื่อความสะดวกในการจัดการข้อมูลและความเป็นสัดส่วน ควรจัดระบบการนำเสนอข้อมูลของหน้าเว็บเพจโดยการใช้ตารางเป็นตัวจัดการในการจัดวางข้อมูลในแต่ละหน้าเว็บเพจ ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับส่วนประกอบของตารางก่อน

        ขั้นตอนการสร้างตารางสามารถทำได้โดยเลือก Object    แล้วกำหนดค่าต่างๆ ของตารางดังรูป


        การแก้ไขสีตาราง สีพื้นตาราง และภาพพื้นหลังตาราง คลิกเลือกที่เส้นตาราง หรือ เซลล์ของตารางเพื่อแก้ไข        การผสานเซลล์ 
        


        ยกเลิกการผสานเซลล์


                        ขั้นตอนที่  3  นี้ไม่ต้องแก้ไขตัวเลขใน  Rows และ Columns  โปรแกรมจะแก้ไขให้คืนสภาพตารางเดิมก่อนผสานตาราง


        การแทรกแถวและคอลัมน์ การแทรกแถว

            1. นำเคอร์เซอร์ไปวางยังตำแหน่งที่ต้องการจะแทรกแถว
            2. Click Mouse ปุ่มขวาจะปรากฎเมนูย่อย ให้เลือก Table > Insert Rows or Columns..
            3. จะมี Dialog Box ให้กำหนดรูปแบบของการแทรกตารางว่า จะเลือกแทรก Rows หรือ Column
                (ให้แทรก Rows จำนวน 2 Rows)
            4. กำหนดการแทรก Rows ให้แทรกก่อน (Above the Selection) หรือหลัง (Before the Selection) ได้
            5. ในกรณีที่ต้องแทรก Column จะมีให้แทกก่อน (Before current Column) หรือหลัง (After current Column)            จากตัวอย่าง เราเพิ่ม  Rows (แถว)  2 แถว หลังคลิกเลือก  OK  จะได้ตารางที่มีแถวเพิ่ม จาก 4 แถว เป็น 6 แถว        การแทรกรูปภาพลงตาราง (การแทรกรูปภาพลงในตาราง และงานทั่วไปแทรกเหมือนกัน)

            1. ให้ Click เลือกเซลล์ที่ต้องการแทกรูป
            2. เลือกเมนู Insert > image ดังรูป
            3. เลือกหาที่เก็บของรูป แล้วเลือกรูปที่ต้องการแทรกลงตาราง ดังรูป