เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์

        ก่อนที่เราจะเริ่มสร้างเว็บไซต์ เราต้องสร้าง Folder เพื่อใช้เก็บข้อมูล ขั้นต่อไปคือการสร้างเว็บไซต์ โดยการกำหนด Site Manager ให้กับเอกสาร โดยมีหลักการสร้าง  Folder เก็บข้อมูลไปในดัว ดังนี้

        1. เลือก เมนู Site > เลือกคำสั่ง New Site        2. ตั้งชื่อไซต์งาน ในช่องตามรูป คลิก Next        3. ทำเครื่องหมายดังรูป  คลิก Next       
        4. เลือกไดร์ฟที่เราจะเก็บงาน  
 


        5.  พิมพ์ขึ้นมาเองในช่่องดังรูป    คลิก Next        6.  จากนั้นเปลี่ยน Local/Network เป็น  None  คลิก Next        7.  จะได้ดังรูป   คลิก Done            
        8. ถ้าสร้างไซต์งานถูกต้องจะได้ดังรูปด้านล่าง

วิธีลบไซต์งาน


        1.  เลือก เมนู Site > เลือกคำสั่ง Manage Sites
    
                                                               2. เลือกตามภาพด้านล่าง  >>>เลือกไซต์งานที่จลบ   >>>คลิก Remove   >>>คลิก  Done