เริ่มต้นใช้งาน

1. Click Mouse ที่ปุ่ม  2. เลือกคำสั่ง All Program > เลือกตามรูป    3. เลื่อก HTML

4. ออกจากโปรแกรม เลือกเมนู File เลือก Exit     หรือเลือกที่เครื่องหมาย  สี่เหลี่ยมกากบาทสีแดง