การแทรกมัลจติมีเดียบนเว็บ

                การสร้างเว็ฐเพจนอกจากจะใช้ข้อความ  ภาพประกอบ  ตาราง  และองค์ประกอบอื่น ๆ  ตามที่ได้ศึกษามาแล้วนั้น  ยังสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหว  เสียง  และกราฟิกต่าง ๆ  ท้งแบบ 
มิติ  และ มิติ  ซึ่งรวมเรียกว่า  “มัลติมีเดีย”  ได้อีกด้วย  ซึ่งจะช่วยให้เว็บเพจน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
                การใช้มัลติมีเดียต้องใช้เทคโนโลยีสำคัญ  ได้แก่  Flash,  Java,  Java applet, Shockwave, Plug in และ ActiveX Control
                Flash  เป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่เกิดจากโปรแกรม  Macromedia Flash  ขนาดไฟล์ค่อนข้างเล็กเพราะเป็นภาพแบบ Vector-Based  ใช้ลายเส้นสร้างภาพ  มีนามสกุลไฟล์แบบ .swf  โดยผู้ใช้ต้องติดตั้งโปรแกรม  Flash Player  กับเว็บเบราเซอร์ก่อนจึงจะใช้งานได้
                Shockwave  เกิดจากการแปลงไฟล์จากโปรแกรม  Macromedia   Director   และ Authorware  เพื่อให้ไฟล์มีขนาดเล็กลงเหมาะกับการแสดงบนเว็บเพจ โดยโปรแกรมDirector เหมาะกับการสร้างเกมส์ และงานมัลติมีเดียพรีเซนเตชัน ส่วนโปรแกรม   Authorware  เหมาะสำหรับสร้างงานมัลติมีเดียช่วยสอน  หรือ  CAI  (Computer Aids Instruction)      
                Java  เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้เขียนโปรแกรมขนาดเล็กเพื่อทำงานร่วมกับเว็บเพจ
                Java Script  เป็นคำสั่งภาษา  Java  ขนาดสั้นเหมาะสำหรับสร้างลูกเล่นให้เว็บเพจ  เช่น  สร้างฟอร์มติดต่อกับผู้ใช้งาน  นำมาสร้างเว็บเพจได้นอกเหนือจากภาษา  HTML
                Java Applet  เป็นโปรแกรมขนาดเล็กสร้างเกมส์ที่สร้างด้วยภาษา  Java  ทำหน้าที่เฉพาะเจาะจง  เช่น  เกมส์  ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ  
                ActiveX  เป็นโปรแกรมขนาดเล็กซึ่งเรียกว่า  “ คอนโทรล (Control) ”  ทำหน้าที่เฉพาะตามที่เขียนในโปรแกรมไว้  ถูกเรียกใช้โดยดาวน์โหลดจากเว็บเซิร์ฟเวอร์มาทำงานบนเครื่องอัตโนมัติ  เช่น การแสดงภาพ มิติ  การหมุนภาพแบบ 360 องศา  ฯลฯ
                Plug in  เป็นโปรแกรมเสริมที่ทำงานร่วมกับเว็บเบราว์เซอร์

การใช้งานมัลติมีเดีย Flash

                Flash  เป็นโปรแกรมสำหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหวประกอบเว็บเพจ  ทั้งนี้เพราะไฟล์จากโปรแกรม  Flash  จะมีขนาดเล็กทำให้ดาวน์โหลดได้เร็ว  ประกอบกับมีความสามารถสร้างงานแอนิเมชั่นได้หลากหลายและใช้งานได้เกือบทุกเว็บเบราเซอร์
                การนำไฟล์  Flash  มาใช้บนเว็บเพจโดย  Dreamweaver 8  มีขั้นตอนดังนี้

1.      เตรียมไฟล์  Flash  ไว้ให้พร้อม  ซึ่งเป็นไฟล์นามสกุล  .swf

2.      คลิกที่ตำแหน่งที่จะแทรกไฟล์  Flash  แล้วเลือกเมนู  Insert >> Media >> Flash  หรือคลิกที่ปุ่ม  Media : Flash   
        บนแถบครื่องมือ

 

 

3.      จะได้หน้าต่าง  Select File  สำหรับเลือกไฟล์  Flash  คลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการ

 

4.      จะปรากฏไอคอน    ขึ้นมา ณ ตำแหน่งที่จะแทรกไฟล์  Flash

5.      ปรับย่อ / ขยาย  วางตำแหน่ง  หรือเพิ่มไฟล์  Flash  บนเว็บเพจได้ตามต้องการ

 


6.      ทดสอบการแสดงผลโดยคลิกเลือกที่ภาพ  และที่ปุ่ม  Play  บน  Properties Inspector (ไม่ต้องแสดงผลด้วยเว็บบราวเซอร์ก็ได้)  หยุดการแสดงผลโดยคลิกปุ่ม  Stop

 

รูปภาพ ทดสอบการแสดงผล

          การใช้งาน  Flash Button

            Flash Button  เป็นการสร้างปุ่มกดด้วยไฟล์  Flash  เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวต่าง ๆ  บนปุ่ม  
เช่น  เลื่อนบางส่วน  เปลี่ยนสี  การเชื่อมโยง  ฯลฯ  ซึ่งจะมีแบบสำเร็จให้เลือกใช้อัตโนมัติ  วิธีการใช้งาน  Flash Button  ดังนี้

1.      คลิกตำแหน่งที่จะสร้าง  Flash Button  บนเว็บเพจ
2.      คลิกที่เครื่องมือ  Media : Flash  แล้วเลือกเครื่องมือ  Flash Button 

 

3.      จะได้หน้าต่าง Insert Flash Button

 4.      คลิกเลือกสไตล์  (Style)  เช่น  Simple Tab  ตั้งชื่อให้ปุ่มที่  Button Text
5.      เสร็จแล้วคลิก  OK  จะมีปุ่ม  ปรากฏขึ้น  ณ จุดที่กำหนด  คลิกเมาส์ที่ปุ่ม  Play  บน  Properties Inspector

 

 

ผลลัพธ์ที่เว็บเบราว์เซอร์

 

การใช้งาน Flash Text

                Flash Text  เป็นการสร้างข้อความเพื่อลิงก์ไปยังจุดหมายที่จ้องการโดย  Flash  จะเป็นข้อความแบบเคลื่อนไหว  หรือมีลูกเล่นต่าง ๆ 
           
การสร้าง  Flash Text  มีวิธีการทำ  ดังนี้

1.      คลิกเลือกตำแหน่งที่ต้องการแทรก  Flash Text

2.      คลิกที่ปุ่ม  Media : Flash  แล้วเลือก  Flash Text

3.      จะได้หน้าต่าง  Insert Flash Text

 

 

หน้าต่าง  Insert Flash Text

4.      เลือก  Font  และ  Size  ของตัวหนังสือ
5.      เลือกตัวหนา  ตัวเอน  และจัดรูปแบบตัวหนังสือ
6.      เลือกสีตัวหนังสือ  และสีที่จะให้เปลี่ยนเวลาเลื่อนเมาส์
7.      พิมพ์ข้อความในช่อง  Text  เช่น  New Promotions
8.      เลือกตัวเลือกอื่น ๆ ตามที่ต้องการ

 

 ที่มา : www.com-learning2U.com

 

ใส่ไฟล์เสียงในเว็บเพจ

 

                ไฟล์เสียง  เช่น  เพลง  ดนตรี  เพลงบรรเลิง  ฯลฯ  ก็สามารถนำมาประกอบในเว็บเพจได้ 
รูปแบบไฟล์เสียงที่นิยมนำมาใช้มีดังนี้

1. ไฟล์เสียง  .midi  (Musical Instrument Digital)  คุณภาพเสียงดีมาก  ใช้ได้กับทุกเว็บ

เบราเซอร์  นิยมใช้กับเพลง

2. ไฟล์เสียง  .wav  (Waveform Extension)  เป็นไฟล์เสียงขนาดใหญ่  คุณภาพเสียงดี 

ใช้ได้กับทุกเว็บเบราเซอร์

3. ไฟล์เสียง  .aif  หรือ  aiff  (Audio Interchange File Format)  คล้ายกับไฟล์  .wav 

คุณภาพเสียงดี  แต่มีขนาดใหญ่  ใขช้ได้กับทุกเว็บเบราว์เซอร์  ไม่ต้องใช้โปรแกรมเสริม

4. ไฟล์เสียง  .mp3  หรือ  .mpeg (Motion Picture Expert Group Audio – Audio Layer 3)  เป็นไฟล์ที่ถูกบีบอัดให้มีขนาดเล็กลง  แต่คุณภาพเสียงดีมาก  ต้องใช้โปรแกรมเสริมเวลาแสดงเสียง เช่น  Media Player, Real Player, และ Quicktime  เป็นต้น

5. ไฟล์เสียง  .ra  .ram  .rpm (Real Audio) เป็นไฟล์เสียงที่ถูกบีบอัดให้เล็กกว่า  MP3 แต่คุณภาพเสียงลดกว่า  MP3  ต้องใช้โปรแกรมเสริมในการเล่นเช่นเดียวกัน  อาทิ  Media Player, Real Player, และ Quicktime  เป็นต้น

 

            การแทรกไฟล์เสียงในเว็บเพจมีวิธีการทำ  ดังนี้

1.      คลิกเลือกตำแหน่งที่จะแทรกไฟล์เสียง

2.      เลือกเครื่องมือ  Media : Flash  แล้วเลือกเครื่องมือย่อย  Plugin

3.      จะได้หน้าต่าง  Select File  ให้เลือกไฟล์เสียงที่ต้องการ


                4.      ทดสอบการเล่นเสียงด้วยเว็บเบราเซอร์


                ข้อมูลจาก  http://www.skpbn.ac.th/kruboonyarat/dream/lesson10/04.php  28 ตุลาคม 2555