Tài liệu luyện thi IELTS

 

LUYEN THI IELTS

http://www.mediafire.com/?txhay19atmz

Related Topics


Tuyển tập tài liệu luyện thi Ielts (thường xuyên update ở post đầu)

Đây là một số tài liệu luyện thi Ielts phổ biến mà em sưu tầm được:

Bộ Cambridge Practice Tests for Ielts
Quyển 1: http://www.mediafire.com/file/ywxxwba2i2t/Cambridge Practice Tests for IELTS 1.rar
Quyển 2: http://www.mediafire.com/file/tgzzjzkj4tu/Cambridge Practice Tests for IELTS 2.rar
Quyển 3: http://www.mediafire.com/file/oiehvkkzdfc/Cambridge Practice Tests for IELTS 3.rar
Quyển 4: http://www.mediafire.com/file/oudyme0of3m/Cambridge Practice Tests for IELTS 4.rar
Quyển 5: http://www.mediafire.com/file/ydjkkmenmmm/Cambridge Practice Tests for IELTS 5.rar
Quyển 6: http://www.mediafire.com/file/n2zjntrmqzm/Cambridge Practice Tests for IELTS 6.rar
Quyển 7: BOOK & AUDIO CD


101 Helpful Hints for Ielts

202 Useful Exercises for Ielts

Insight into Ielts

Specimen Material

Prepare for Ielts

Prepare for Ielts Academic Practice Tests Link 1 (Book + Listening audio) Link 2 (Speaking sample)
Practice now

Ielts Sample Essays

Ielts Practice Tests Plus

General Training

Objective IELTS Intermediate Workbook

Your Vocabulary for Ielts

Check Your Vocabulary for Ielts

Achieve IELTS English for International Communication - Student's Book + Class Audio CDs: Part1 Part2
Action Plan for IELTS

Step up to IELTS: Teacher’s book Student’s book Audio
Focus on IELTS Foundation: Book AudioCD1+2 AudioCD3
IELTS Express Intermediate: Part1 Part2
IELTS Express Upper-Intermediate: Part1 Part2
IELTS foundation study skills: Audio Book
IELTS Practice Tests from Scott’s English Success: Part1 Part2
IELTS on track: Part1 Part2
Instant IELTS

Passport to IELTS


Hai đĩa CD-ROM trình độ Intermediate và Advanced:

(Vì yêu cầu là HĐH Windows XP/2000 nên em bó tay ko thử trước chất lượng )
Objective IELTS Intermediate CD-ROM

Objective IELTS Advanced CD-ROM: Part1 Part2

Don’t do in IELTS
: những đoạn clip ngắn thể hiện tình huống nên tránh trong bài thi nói.

The IELTS Tutor (video hướng dẫn, nên xem, rất dể hiểu và áp dụng):
Part1 Part2 Part3 Part4

Bộ IELTS Preparation DVD Rip
http://www.diendantmdt.com/forum/sho...33&postcount=1

Bộ bài 10 test theo format Academic
http://www.mediafire.com/?sharekey=5...21d66e282a0ee8

IELTS Graduation Study Skills (Self-study book, CD) http://www.mediafire.com/file/5hnknzzit4l/IELTS Graduation Study Skills.rarhttp://www.mediafire.com/?sharekey=04450d40af252ed2d8f14848abf485dd5ac2e35d%C2%A0%C2%A00124f53b515d15c8b368bfbe


PRATICE TESTS FOR IELTS


Code:
T1 http://www.mediafire.com/?n4mnromy4nq
T2 http://www.mediafire.com/?mxyhkqlyylq
T3 http://www.mediafire.com/?uhhohmmjmyj
T4 http://www.mediafire.com/?cimymkguizm
T5 http://www.mediafire.com/?wtziwqjnobo
T6 http://www.mediafire.com/?m4ytim4wuuk
T7 http://www.mediafire.com/?mqeayjmwdjl
T8 http://www.mediafire.com/?w15lzmmzm4w
T9 http://www.mediafire.com/?mtni4mmnnzm
T10 http://www.mediafire.com/?lyqmznyr2mw
KEY http://www.mediafire.com/?wmdwmciy2zn

101 USEFUL EXERCISE


Code:
http://www.mediafire.com/?om2yl3gev52

ACTION PLAN FOR IELTS
Code:
http://www.mediafire.com/?yggtcz3wwjg

202 USEFUL EXERCISE
Code:
http://www.mediafire.com/?zowtkrxninf
CAMBRIDGE PRATICE TESTS 1
Code:
http://www.mediafire.com/?lzmta2mziwz
CAMBRIDGE PRATICE TESTS 2
Code:
http://www.mediafire.com/?nqqgfzitjy4

IELTS ON TRACK
Code:
http://www.mediafire.com/?nezyzwtmcz4

BARRON’ IELTS
Code:
http://www.mediafire.com/?td424j2ufto
CAMBRIDGE PRATICE TESTS 3
Code:
http://www.mediafire.com/?wmghzqzmoeg
CAMBRIDGE PRATICE TESTS 4
Code:
http://www.mediafire.com/?qj15md2gewl
CAMBRIDGE PRATICE TESTS 5
Code:
http://www.mediafire.com/?om3zzttygrz
CAMBRIDGE PRATICE TESTS 6
Code:
http://www.mediafire.com/?udd5nw0zlhw
IELTS PRATICE TESTS PLUS 2
Code:
http://www.mediafire.com/?4m4mjdontjm
STEP UP TO IELTS
Code:
http://www.mediafire.com/?2m34xz2yyge

IELTS PRATICE NOW
Code:
http://www.mediafire.com/?jmnizjrzm4z
ACE THE IELTS
Code:
http://www.mediafire.com/?ae4hyzycgph
DE THI VIET CUA IELTS
Code:
http://www.mediafire.com/?uzcm1mztgnt
EXPRESS IELTS
Code:
http://www.mediafire.com/?mj2mmmgioaw
FOCUS ON IELTS
Code:
http://www.mediafire.com/?th2mddujzmx
GRAMMAR IELTS BOOK
Code:
http://www.mediafire.com/?nymqejhyimz
IELTS FOUNDATION
Code:
http://www.mediafire.com/?hntqgmizgiq
IELTS ON TRACK
Code:
http://www.mediafire.com/?n2ihmyfujd2
TARGET BAND 7
Code:
http://www.mediafire.com/?wzzmxiz2lqg
PASSPORT TO IELTS
Code:
http://www.mediafire.com/?jtd3kl3myby
IELTS SURE SUCCESS
Code:
http://www.mediafire.com/?44on54i4qmg
IELTS GRADUATION
Code:
http://www.mediafire.com/?jnz3unmkdzm
IELTS WRITING
Code:
http://www.mediafire.com/?wmz1h0uv1ew
IELTS HANDBOOK
Code:
http://www.mediafire.com/?y00dzjkrfi5
IELTS SERECTS
Code:
http://www.mediafire.com/?m4jmmdm5ytd
IELTS SPEAKING TOPICS
Code:
http://www.mediafire.com/?mgouinzqytw
OXFORD IELTS BOOK
Code:
http://www.mediafire.com/?amnolymq33m
ACADEMIC IELTS READING
Code:
http://www.mediafire.com/?oznzm2fnm0m
CHECK VOCABULARY FOR IELTS
Code:
http://www.mediafire.com/?ymymftn2fnw
SPECIMEN MATERIALS
Code:
http://www.mediafire.com/?d3zu3qtimuy
LISTENING EXTRA
Code:
http://www.mediafire.com/?ujgdi1yg2ni
INSTANT FOR IELTS
Code:
http://www.mediafire.com/?ng3dzzyn2zw
IELTS PRATICE TESTS PLUS
Code:
http://www.mediafire.com/?ontlz25loqz
INSIGHT INTO IELTS
Code:
http://www.mediafire.com/?nnvhnomngt5
IELTS TO SUCCESS
Code:
http://www.mediafire.com/?xdltmcmymdx
INSIGHT INTO IELTS EXTRA
Code:
http://www.mediafire.com/?ukmjz02zu12
IELTS STRATEGIES FOR STUDY
Code:
http://www.mediafire.com/?zy2bat2jzg2
HOW TO PREPARE FOR IELTS _SPEAKING
Code:
http://www.mediafire.com/?tmjmjewmmim
IELTS FULL ADVICE DETAILS
Code:
http://www.mediafire.com/?m4yzmkmniem
IELTS PREPARATION AND PRACTICE ACADEMIC_WRITING
Code:
http://www.mediafire.com/?mmrmhl2z2l1
IELTS SPEAKING REAL TEST
Code:
http://www.mediafire.com/?jav2ty2ddxt
IELTS WRITING AND SPEAKING EXAMPLES
Code:
http://www.mediafire.com/?ne1m5eznt4j
IELTS PREPARATION AND PRACTICE _READING
Code:
http://www.mediafire.com/?gdrmmfqcgte

A book for IELTS Sam McCarter (Audio)

http://www.mediafire.com/?oztu5uwtldz

IELTS Sample tests collection ( 10 Academic & 5 General Module tests)

http://www.mediafire.com/?ucskyks794fo4
Pass : ebooktienganh.comTrọn bộ sách luyện thi IELTS

Cambridge Practice Tests for IELTS 1 Book + Practice Tests 1, 2, 3 and 4
File type: PDF+MP3 → RAR
Size: 2,43 Мb + 2,89 Мb, 2,73 Мb, 3,01 Мb & 3,09 Мb

http://rapidshare.com/files/20674128...or_IELTS_1.rar
http://rapidshare.com/files/20674269...S_1_Audio1.rar
http://rapidshare.com/files/20674329...S_1_Audio2.rar
http://rapidshare.com/files/20674495...S_1_Audio3.rar
http://rapidshare.com/files/20674508...S_1_Audio4.rar

Cambridge Practice Tests for IELTS 2 Book + Practice Tests 1, 2, 3 and 4
File type: PDF+MP3 → RAR
Size: 518 Кб + 6,75 MB, 6,75 MB, 6,68 MB & 6,77 MB

http://rapidshare.com/files/20674612...or_IELTS_2.rar
http://rapidshare.com/files/20674835...S_2_Audio1.rar
http://rapidshare.com/files/20674860...S_2_Audio4.rar
http://rapidshare.com/files/20674866...S_2_Audio2.rar
http://rapidshare.com/files/20674922...S_2_Audio3.rar

Cambridge Practice Tests for IELTS 3 Book + Practice Tests 1, 2, 3 and 4
File type: PDF+MP3 → RAR

Size: 2,91 MB + 4,95 MB, 4,82 MB, 4,81 MB & 4,72 MB

http://rapidshare.com/files/20674922...S_2_Audio3.rar
http://rapidshare.com/files/20674989...S_3_Audio2.rar
http://rapidshare.com/files/20674991...S_3_Audio4.rar
http://rapidshare.com/files/20675023...S_3_Audio1.rar
http://rapidshare.com/files/20675062...S_3_Audio3.rar

Cambridge Practice Tests for IELTS 4 Book + Answer Key + Practice Tests 1, 2, 3
File type: PDF+DOC+MP3 → RAR
Size: 8,63 MB + 89 Кб + 16,8 MB, 16,9 MB, 16,7 MB & 17,9 MB

[HIDE]http://rapidshare.com/files/20674962/Cambridge_Practice_Tests_for_IELTS_4_Answer_Key.ra r


http://rapidshare.com/files/20675361...or_IELTS_4.rar
http://rapidshare.com/files/20675627...S_4_Audio3.rar
http://rapidshare.com/files/20675782...S_4_Audio1.rar
http://rapidshare.com/files/20675822...S_4_Audio2.rar

Cambridge IELTS 5 Student’s Book with Answers+ Practice Tests 1, 2, 3 and 4 NEW!!!
File type: PDF+DOC+MP3 → RAR
Size: 10,2 MB + 5,34 MB, 5,91 MB, 6,16 MB & 5,25 MB

http://rapidshare.com/files/20670617...th_Answers.rar
http://rapidshare.com/files/20670760...wers_Test1.rar
http://rapidshare.com/files/20670912...wers_Test2.rar
http://rapidshare.com/files/20670940...wers_Test3.rar
http://rapidshare.com/files/20670997...wers_Test4.rar

IELTS to Success + Audio 1, 2 and 3
File type: PIC+MP3 → RAR
Size: 8,63 MB + 5,11 MB, 5,11 MB & 3,04 MB

http://rapidshare.com/files/20675329...ess_Audio3.rar
http://rapidshare.com/files/20675357...ess_Audio1.rar
http://rapidshare.com/files/20675369...ess_Audio2.rar
http://rapidshare.com/files/20675568...to_Success.rar

IELTS: Practice Now + Audio 1 and 2
File type: DOC+MP3 → RAR
Size: 549 Кб + 6,79 MB & 6,57 MB

http://rapidshare.com/files/20676575...actice_Now.rar
http://rapidshare.com/files/20676748...Now_Audio2.rar
http://rapidshare.com/files/20676765...Now_Audio1.rar

IELTS Preparation and Practice + Audio 1, 2, 3 and 4
File type: DOC+MP3 → RAR
Size: 140 Кб + 5,22 MB, 3,14 MB, 4,04 MB & 3,38 MB


http://rapidshare.com/files/20676573...d_Practice.rar
http://rapidshare.com/files/20676659...ice_Audio2.rar
http://rapidshare.com/files/20676684...ice_Audio3.rar
http://rapidshare.com/files/20676694...ice_Audio4.rar
http://rapidshare.com/files/20676723...ice_Audio1.rar

IELTS Secrets. Your Key to IELTS Success
File type: PDF → RAR
Size: 275 Кб


[HIDE]http://rapidshare.com/files/20676858/IELTS_Secrets.rar[/HIDE]

Prepare for IELTS + Audio 1 and 2
File type: DOC → RAR
Size: 354 Кб + 5,05 MB & 2,33 MB

http://rapidshare.com/files/20676868..._for_IELTS.rar
http://rapidshare.com/files/20676928...LTS_Audio2.rar
http://rapidshare.com/files/20676993...LTS_Audio1.rar

Specimen Materials for All + Handbook + Audio 1 and 2
File type: PDF → RAR
Size: 227 Кб + 398 Кб + 3,06 MB & 4,77 MB

http://rapidshare.com/files/20676867...ls_for_All.rar
http://rapidshare.com/files/20676872...s_Handbook.rar
http://rapidshare.com/files/20676964...als_Audio1.rar
http://rapidshare.com/files/20676983...als_Audio2.rar

Strategies for Study + Audio 1 and 2
File type: PIC+MP3 → RAR
Size: 10,5 MB + 4,2 MB & 3,15 MB


http://rapidshare.com/files/20677513...udy_Audio2.rar
http://rapidshare.com/files/20677562...udy_Audio1.rar
http://rapidshare.com/files/20677753..._for_Study.rar

Check Your Vocabulary for IELTS
File type: PDF → RAR
Size: 744 Кб

http://rapidshare.com/files/20677463..._for_IELTS.rar

English Grammar—IELTS 2002 Handbook
File type: PDF → RAR
Size: 634 Кб


http://rapidshare.com/files/20677457...2_Handbook.rar

Insight into IELTS Extra with Answers + Audio 1 and 2

File type: PDF+WMA → RAR
Size: 16 MB + 8,25 MB & 8,3 MB

http://rapidshare.com/files/20677687...ers_Audio1.rar
http://rapidshare.com/files/20677710...ers_Audio2.rar
http://rapidshare.com/files/20677885...th_Answers.rar

IELTS sample Practice Tests from IELTSHELPNOW.com (The Academic Tests + The General Training Tests + Listening 1–5 + Speaking 1–3)
File type: PDF+MP3 → RAR
Size: 2,59 MB + 2,56 MB + 16,8 MB & 2,02 MB

http://rapidshare.com/files/20677510...emic_Tests.rar
http://rapidshare.com/files/20677517...ning_Tests.rar
http://rapidshare.com/files/20677484/Speaking1_3.rar
http://rapidshare.com/files/20677922/Listening1_5.rar

Nguồn: get4share.com/forum


http://www.tienganh.com.vn/forumdisplay.php?f=218

Essential IELTS Practice Tests (with Answer Key)
Written by Admin    Thursday, 24 February 2011 20:39   Essential IELTS Practice Tests (with Answer Key)

Mark Harrison, Essential IELTS Practice Tests (with Answer Key)
Heinle ELT | June 22, 2005 | ISBN: 1413009751 | Pages: 256 | PDF, MP3 | 176 MB

 

IELTS is the world’s fastest growing exam for learners of English. IELTS, the International English Language Testing System, is designed to assess the language ability of candidates who need to study or work where English is used as the language of communication. IELTS is jointly managed by the University of Cambridge ESOL Examinations (formerly UCLES), British Council and IDP: IELTS Australia. The test covers the four language skills – listening, reading, writing and speaking. IELTS is recognised by universities and employers in many countries, including Australia, Canada, New Zealand, the UK and increasingly the USA. It is also recognised by professional bodies (such as medical, nursing and defence agencies),immigration authorities and other government agencies. IELTS is not recommended for candidates under the age of 16.

 

Download

Mediafire

Pass: ebooktienganh.com


Comments