แนะนำชุมชุม 
            ตำบลละหารเดิมอยู่ท้องที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง เนื่องจากอำเภอบ้านค่ายมีอาณาเขตกว้างขวาง และ มีพลเมืองมาก ท้องที่บางตำบลอยู่ห่างไกลจากอำเภอ เจ้าหน้าที่ออกตรวจตราดูแลทุกข์สุขของราษฎรไม่ทั่วถึง สภาพท้องที่โดยทั่วไปเชื่อว่าจะเจริญต่อไปในภายหน้าและเพื่อผลประโยชน์ต่อการปกครองและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในท้องที.....
 
 
 
บ้านมั่นคงคืออะไร 
“ กล่าวโดยสรุปโครงการบ้านมั่นคง เป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ชาวชุมชนเป็นหลัก เป็นคนคิด คนทำ วางระบบการบริหารจัดการเอง โดยหน่วยงานในท้งถิ่นเป็นผู้สนับสนุน รวมทั้งมีสถาปนิกชุมชน วิศวกรเข้าไปช่วยในการออกแบบ วางผัง และเป็นที่ปรึกษาในการก่อสร้างให้กับชุมชน ”.....
 
 
 
 
 
 
 
โฉนดชุมชุนดีหรือไม่ดี
 การปล้นแผ่นดินที่เป็นสมบัติของคนไทยทั้งชาติเพื่อคน (อยาก) จน จำนวนหนึ่ง และเพื่อการหาเสียงของนักการเมือง เป็นการสร้างความวิบัติแก่ชาติในระยะยาว  แนวคิด 'โฉนดชุมชน' นี้เป็นเรื่องวิบัติที่จะสร้างปัญหาอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศชาติในอนาคต เปรียบเสมือนการออกโฉนดชนเผ่าแบบประเทศด้อยพัฒนา ทั้งที่ประเทศไทยก็มีโฉนดที่ดินให้บุคคลและนิติบุคคลถือครองมานับร้อยปีอยู่แล้ว และถือเป็นการแก้ปัญหาผิดจุดเป็นอย่างยิ่ง ผมจึงขออนุญาต ‘มองต่างมุม’ ...... 
                                                          (อ่านเพิ่ม)
 

 

 

โฉนดชุมชุนใครรู้จักบ้าง

 โฉนดชุมชน..เป็นจุดเริ่มต้นของเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง  โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการสูญเสียที่ดินของเกษตรกรรายย่อย และปัญหาการใช้ที่ดินที่ไม่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
                                                   ให้เกิดกาiใช้ประโยชน์และการถือครองที่ดินอย่างยั่งยืน
                              (อ่านเพิ่ม)

 

หลักการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

 ในหลักการพัฒนาชุมชนในปัจจุบันนั้นจะต้องคิดให้ลึกสังคมคนไทยทุกวันนี้ไม่มีการเอื่ออารีย์ไม่มีการพึ่งพาอาศัยกันต่างคนต่างอยู่มีแต่การแกร่งแย่งแข่งขันไม่มีพันธ์มิตรมีแต่ศูตรเลี้ยงลูกแบบหากินกันเองจะพูดคุยกันก็ใช้จดหมายน้อยหรือเขียนข้างฝาลูกกับมาจากเรียนหากินเองตามตู้เย็น.....
 
 
                                       มนุษย์คือสัตว์สังคม
อยู่ร่วมกันเป็นชุมชน เมือง มีความหลากหลายทั้งวิถี วัฒนธรรม พัฒนาไปสู่แนวคิดที่แตกต่าง เมื่อจำนวนผู้คนมากมายมาอยู่รวมกัน จึงเกิดการพัฒนาวิธีคิด วิธีการอยู่ร่วมกัน จึงปัญหาย่อมบังเกิด จากความไม่สมดุลของแนวคิด ผู้แข็งแรงกว่าครอบงำ และใช้พลังอำนาจที่เหนือกว่าแสวงหาผลประโยชน์....
 
 
 
 
 
 
 

                                        ก้าวแรกสู่การพัฒนาวันนี้เด็กและเยาวชนในตำบลละหารที่อยู่ในเขตของหมู่บ้านมั่นคงตำบลละหารเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินการจัดทำการพัฒนาชุมชนขึ้นเพื่อสร้างและพัฒนาคนรุ่นใหม่ในชุมชนให้กับขบวนชุมชนความรู้ที่ได้กลับไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงให้ประสบความสำเร็จซึ่งถือเป็นการสร้างและพัฒนาเยาวชนเพื่อรองรับภารกิจของขบวนการองค์กรชุมชนบ้านมั่นคงในอนาคตและพัฒนาบุคลากรเหล่านี้ให้คิดสร้างสรรค์ทำประโยชน์แก่ครอบครัวตนเองและชุมชนโดยดำเนินชีวิตภายใต้

 
 
 
 
 
 
 
 
เมนูเด็ดเคล็ดไม่ลับ
ครัวที่นี่มีแต่ของอร่อยๆท่านใดไม่เคยทำกับข้าวหรือกับแกล้มกินเล่นคนรักบ้านขอเชิญทุกท่านมาทำอาหารเข้าครัวแก้เคลียดกันดีกว่าค่ะรับประกันว่าสนุกแน่ๆมีเมนูเด็ดๆเคล็ดไม่ลับมาฝากทุกท่านค่ะ.....
 
 
 
 
 

      
 

                                                                                                
 
 

 
 
รับบริจาคคอมพิวเตอร์เก่า อุปกรณ์ไอที เพื่อการเรียนรู้ของชุมชน
คอมพิวเตอร์เก่าหรือเสียแล้วอย่าทิ้ง เพราะช่วยสร้างโอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้คอมพิวเตอร์
ไอทีชุมชนได้อีกมาก โครงการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน รับบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ทุกชนิดทั้งเมาส์ จอ คีบอร์ด แป้นพิมพ์ แผ่นดิสก์ ฯลฯ อุปกรณ์ด้านไอทีต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของชุมชโครงการทักษคอมพิวเตอ์เพื่อชุมชนที่ยังขาดโอกาสอีกมาก ดังเช่นชุมชน หมู่บ้านมั่นคงตำบลละหาร อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง ยังขาด คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์itทุกชนิดพร้อมด้วยหนังสือมือสองและหนังสื่อมือหนื่งท่านสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ องค์กรชุมชนบ้านมั่นคงตำบลละหาร อาคารเลขที่ 164/4หมู่1ตำบลละหารถนนบ้านปากแพรก-อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล อำเภอ ปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 โทร.081-5867755, 038-032089
 
 
 
 
 

santi vdo15

 
 

การประชุมประจำเดือนขององค์กรชุมชนบ้านมั่นคง ตำบลละหาร 5 มิถุนายน 2554

 

เรียนรู้ร่วมกัน ณ บ้านมั่นคงต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

 
 
 

รถไฟสายสีแดง(พระราม6)นี่หรือประเทศไทย

  

 
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
ปลูกต้นไม้พร้อมด้วยการปลูกจิตสำนึก                                                                                  อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิดีโอ YouTube

 
 
 
 

วิดีโอ YouTube

 
 
 
 

ความหมายของสำนวนไทย : กระโถนใหญ่ที่ตั้งไว้ที่ท้องพระโรงในศาลาลูกขุนใน สำหรับที่ใคร ๆ บ้วนน้ำหมากหรือทิ้งชานหมากได้; (สำนวนนี้)คือผู้ที่ใครๆก็ใช้ได้หรือผู้ที่ใครๆก็รุมใช้อยู่คนเดียว. แต่ในกระโถนคนรักบ้านนั้นยินดีรับในสิ่งที่ดีและไม่ดีของทุกๆท่านที่อยากจะ ขาก หรือ อยากจะถุย หรือ อยากขับถ่ายทั้งของดีและของเสียของท่านมาที่กระโถนของคนรักบ้านได้เลย เทเข้ามา เทเข้ามา หรือท่านอย่ากจะระบายในเรื่องที่อยากระบายท่านไม่มีที่ระบายหรืออยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกันคะขอเชิญได้ที่นีนะค่ะ
 
* กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ ห้ามนำรูปลามกอนาจารมาโพสต์
* ห้ามดูหมิ่น ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์