...ถิ่นภูธรรม ลุ่มน้ำฟ้า มิ่งมหานที khongriverso...

  

 พระธาตุดอยตุง พระธาตุดอยสุเทพ วัดพระแก้วดอนเต้า พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุช่อแฮ พระธาตุหลวง พระธาตุพนม พระธาตุเชิงชุม พระธาตุอิงฮัง


 
 

 

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube
 

   ดอกคูณ จำปา,ลีลาวดี,ลั่นทม อินถวา,เก็ดถวา,พุดซ้อน จำปา เอ็นอ้า ช้างน้าว,ตานเหลือง กุหลาบพันปี
 
   
           

ทั่วๆไป
ผลงานของ ชุนคำ จิตจักรชุนคำ จิตจักร
2555
ชุนคำ จิตจักร
2557
ผลงานของ ไผท ต้นลำธาร
ธรรมโอสถ มหัศจรรย์แห่งการยืน
แจกฟรีเป็นธรรมทาน
(ที่วัดกระโจมทอง)