วิธีการสร้างโคมไฟญี่ปุ่น

 
 
        การทำโคมไฟกระดาษญี่ปุ่นกับครอบครัวของคุณเป็นวิธีที่ดีที่จะใช้จ่ายยามบ่าย โคมไฟเหล่านี้เป็นกระดาษเพื่อให้ง่ายและจะนำมาสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นที่บ้านหรือที่สวนของคุณ ใช้ขั้นตอนที่ให้เป็นแม่แบบสำหรับทำเองภาษาญี่ปุ่นกระดาษโคมไฟของคุณ
คำแนะนำการใช้

สิ่งที่คุณต้องการ

  • 8" x 12" กระดาษก่อสร้าง
  • กาว
  • กรรไกร
  • เครื่องหมายหรือดินสอสี

 

1 สีฉาก, จัดดอกไม้หรือสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นในด้านหนึ่งของ 8"x 12"ชิ้นส่วนของกระดาษก่อสร้างสี

2 ใช้ไม้บรรทัดในการวัดและตัดหนึ่งนิ้วปิดท้ายสั้นของกระดาษ การตั้งสำรองที่จะใช้เป็นที่จับ พับกระดาษในครึ่งตามยาว

3 วาดเส้น 1 นิ้วจากจุดสิ้นสุดของขอบยาวของกระดาษที่อยู่ตรงข้ามขอบพับนี้จะมีบรรทัดที่คุณหยุดการตัด

4 การวัดและเส้นเครื่องหมาย 1 นิ้วออกจากเริ่มต้นที่ขอบพับและเคลื่อนไป"หยุดตัด"สายตัดบนเส้นที่ทำเครื่องหมายไว้ถึง"หยุดตัด"สาย

5 แฉกระดาษและรอยพับมันไปในทิศทางตรงกันข้าม นี้จะซ่อนเครื่องหมายใด ๆ บนกระดาษ

6 ห่อกระดาษลงในรูปทรงกระบอกเพื่อให้ขอบ 8"จะได้สัมผัส. กาวที่ขอบร่วมกัน

7 กาวจับไปที่ด้านบนของโคมไฟที่ สมบูรณ์

Comments