Trang chủ

 
 
Khoa Xây dựng trường Đại học Bình Dương được thành lập vào ngày 24/09/1997
Địa chỉ: 504 Đlộ Bình Dương, p. Hiệp Thành, TX. Thủ Dầu Một, Bình Dương
Số ĐT: 0650.3833.927
Thành phần Ban Chủ Nhiệm Khoa- Cán bộ- Nhân viên- Giảng viên
- TS. Nguyễn Khắc Cường             Trưởng Khoa- Chủ tịch hội đồng khoa học Khoa
- TS. Trần Huy Long                       P. Trưởng Khoa- Trưởng Bộ môn cơ sở ngành
- PGS.TS Lê Thị Bích Thuỷ            Trưởng Bộ môn Cầu đường
- ThS. Ngô Vi Long                        Trưởng Bộ môn Công trình
- PGS. TS Nguyễn Xuân Mãn          Trưởng Bộ môn Công trình Ngầm
- KS. Hoàng Quốc Thanh                Trợ lý Khoa
- ThS. Lê Thanh Loan                      Thư ký Khoa
- GVC. Nguyễn Văn Phong              Phụ trách Thí Nghiệm- GVCH
- ThS. Nguyễn Thị Bích Liễu            GVCH
- KTSC. Đỗ Thị Ngọc Quỳnh            GVCH- môn Kiến trúc
- Ths. Đoàn Khắc Phiếu                  GVCH- môn Thi Công
- ThS. Nguyễn Mạnh Cường            GVCH- môn Sức bền, kết cấu thép
- ThS. Trịnh Văn Thưởng                 GVCH
- KS. Nguyễn Huy Vững                  Nhân viên- BT Đoàn Khoa
Khoa Xây dựng đào tạo 2 chuyên ngành chính:
- Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
- Xây dựng Cầu đường
- Xây dựng Công trình Ngầm
Khoa Xây dựng có 3 chương trình Đào tạo và 2 chương trình liên thông
- Hệ Đại học chính qui
- Hệ Cao đẳng chính qui
- Hệ Trung cấp chuyên nghiệp
- Chương trình liên thông từ Cao đẳng lên Đại học
- Chương trình liên thông từ Trung cấp lên Đại học
Khoa Xây dựng có đội ngủ giảng viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình và có tâm huyết trong công cuộc trồng người.