Thời sự

Tập huấn về phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (14:29 - 15/04/2010)

Từ ngày 8/3/2010 đến 15/3/2010, tại Cửa Lò (Nghệ An), bốn giảng viên của Trường gồm TS. Phan Thị Tố Oanh, ThS. Phùng Đình Dụng (Khoa Tâm lý – Giáo dục), ThS. Trần Thị Hảo, ThS. Nguyễn Thị Thu Hương (Khoa Cơ sở) đã tham dự khóa Tập huấn về “Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng” dành cho giảng viên cốt cán cấp quốc gia do dự án Việt - Bỉ tài trợ. Mục đích tập huấn nhằm trang bị cho người dự khả năng xác định đề tài, lựa chọn thiết kế nghiên cứu, thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, báo cáo kết quả và lập được kế hoạch nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; Giám sát, đánh giá được đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của giáo viên; Lập kế hoạch tổ chức được các hoạt động tập huấn cho hiệu trưởng của các trường phổ thông tại địa phương và phát triển chương trình đào tạo cho sinh viên các trường sư phạm.

Sau đợt tập huấn, hai giảng viên của Khoa Tâm lý – Giáo dục đã giới thiệu lại một cách khái quát các nội dung đã được tập huấn cho những giảng viên trong khoa không có điều kiện tham dự tại Cửa Lò. Đây cũng là một trong số các hoạt động triển khai phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong nhà trường Việt Nam mà dự án Việt Bỉ mong đợi. Các giảng viên tham dự sẽ từng bước lồng ghép nội dung của đợt tập huấn vào chương trình giảng dạy tại Trường Cán bộ quản lý giáo dục Tp.HCM để kết quả tập huấn được lan rộng hơn.

Nội dung tập huấn tại Cửa Lò có thể tham khảo tại đây.

ThS. Phùng Đình Dụng
Khoa Tâm lý – Giáo dục

Hội nghị khoa học năm 2009
02/06/2009

Sáng 02/06/2009, tại Phòng họp quốc tế, Khoa TLGD đã tổ chức Hội nghị khoa học năm 2009 với chủ đề "Công tác đào tạo, bồi dưỡng Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) trường trung học". Đến dự có PGS, TS Nguyễn Xuân Tế (Hiệu trưởng), Ths. Đỗ Thiết Thạch (Phó HT), Ths Đỗ Thị Ngọc Liên (Phó HT), các trưởng đơn vị trong trường cùng đông đảo giảng viên, viên chức của trường đến dự.

Hội nghị đã nghe 3 tham luận với 3 khía cạnh khác nhau của công tác chủ nhiệm:

1. Tham luận của TS Phan Thị Tố Oanh: GVCN - Nhà tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT;

2. Tham luận của GVC Hoàng Minh Hùng: Thực trạng công tác chủ nhiệm tại các trường trung học hiện nay;

3. Tham luận của Ths Trần Thị Hảo: Suy nghĩ của một giáo viên đã từng làm công tác chủ nhiệm.
 
Sau các tham luận, Hội nghị đã nghe thảo luận của nhiều trưởng đơn vị, giảng viên, viên chức của trường liên quan đến công tác chủ nhiệm cũng như đề ra yêu cầu cần sớm xây dựng được chương trình bồi dưỡng GVCN nhằm đa dạng hóa chương trình bồi dưỡng của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Tp.HCM.
 
Comments