Tin tức - Thông báo

L12XD và L12CD tập trung nhận đồ án tốt nghiệp

posted Feb 12, 2014, 8:49 PM by Nguyễn Mạnh Hà   [ updated Feb 13, 2014, 1:15 AM ]

1. L12CD:
Thời gian: 9h ngày 18/2/2014
Địa điểm: Phòng 204
2. L12XD:
Thời gian: 9h ngày 18/2/2014
Địa điểm: Phòng 101

Chưa có tiêu đề

posted Feb 9, 2014, 10:35 PM by Nguyễn Mạnh Hà   [ updated Feb 18, 2014, 2:33 AM ]

Sinh viên cập nhật lại lịch thi lần 2 (08-01-2014)

posted Jan 8, 2014, 8:01 AM by Nguyễn Mạnh Hà

Sinh viên ngành Xây dựng và Cầu đường cập nhật lại lịch thi (Xem trong mục Lịch thi)

Lịch thi lần 2 ngành Xây dựng và Cầu đường khóa 2012

posted Jan 2, 2014, 11:18 PM by Nguyễn Mạnh Hà

Lịch thi vào tuần 23. SV xem chi tiết trong mục "Lịch thi"

Thông báo Phòng bảo vệ và công tác chuẩn bị (Ngành Xây dựng)

posted Dec 27, 2013, 1:16 AM by Nguyễn Mạnh Hà

1. Phòng bảo vệ:    HĐ1: Phòng 406               HĐ2: Phòng 407            HĐ3: Phòng 408        HĐ4: Phòng 410
2. Thời gian bảo vệ:    SV liên hệ khoa Xây dựng để biết cụ thể
3. Danh sách sinh viên bảo vệ: Xem file kèm theo
4. Công tác chuẩn bị của sinh viên:
Đúng 15h00 chiều 02/01/2014 các sinh viên của mỗi hội đồng cử ra ít nhất 5 sinh viên đến Khoa Xây dựng (tầng 5) gặp cô Phương Anh nhận các thiết bị, dụng cụ sau đó lên phòng của hội đồng để sắp xếp bàn ghế, trang trí và chuẩn bị buổi bảo vệ.

THÔNG BÁO GIẢI THỂ KHOA ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

posted Dec 25, 2013, 8:09 AM by Nguyễn Mạnh Hà   [ updated Dec 25, 2013, 8:12 AM ]

Hiệu trưởng đã ban hành Quyết định số 884/QĐ-ĐHKT ngày 22/12/2013 giải thể Khoa Đào tạo liên thông.

Theo Quyết định này, kể từ ngày 22/12/2013 Khoa Đào tạo liên thông chấm dứt hoạt động. Sinh viên khối kinh tế đã được bàn giao cho Khoa kinh tế tiếp nhận công tác quản lý tiếp theo; Sinh viên Khối Xây dựng và Cầu đường đã được bàn giao cho Khoa Xây dựng quản lý tiếp theo.
Tất cả các thông tin, thông báo, bảng điểm, đăng ký học lại, học ghép, bảo vệ đồ án, bảo vệ khóa luận, xét tốt nghiệp,.... đề nghị sinh viên liên hệ trực tiếp với Khoa Kinh tế và Khoa Xây dựng.

Sinh viên liên hệ với Khoa Kinh tế tại tầng 3, sinh viên khối kỹ thuật liê hệ với Khoa Xây dựng tại tầng 5 của Trường.

Vậy Khoa thông báo để toàn thể sinh viên được biết.

Thông báo phòng bảo vệ ĐATN và công tác chuẩn bị (Ngành cầu đường)

posted Dec 23, 2013, 10:56 PM by Nguyễn Mạnh Hà

1. Phòng bảo vệ:    HĐ1 (ngành đường): Phòng 310               HĐ2 (ngành Cầu): Phòng 308
2. Thời gian bảo vệ:     Ngày 03/01/2014 - 04/01/2014
                                    Buổi sáng bắt đầu 07h00'; Buổi chiều bắt đầu: 13h00.
3. Danh sách sinh viên bảo vệ: Xem file kèm theo
Danh sách này chỉ là dự kiến. Danh sách chính thức sẽ được công bố vào ngày 02/01/2014 sau khi rà soát để loại bỏ sinh viên nợ học phí, lệ phí, sinh viên bị điểm hướng dẫn dưới 5, sinh viên bị điểm chấm sơ khảo dưới 5, sinh viên không nộp ĐATN về khoa,....
4. Công tác chuẩn bị của sinh viên:
Đúng 15h00 chiều 02/01/2014 các sinh viên của mỗi hội đồng cử ra ít nhất 5 sinh viên đến Văn phòng khoa nhận các thiết bị, dụng cụ sau đó lên phòng của hội đồng để sắp xếp bàn ghế, trang trí và chuẩn bị buổi bảo vệ.
5. Các vấn đề lưu ý:
    - Sau khi bảo vệ xong, sinh viên nộp bản vẽ + thuyết minh về Khoa lưu trữ. Khi nộp phải ký sổ lưu trữ.
    - Sinh viên bảo vệ rớt thì giữ lại bản vẽ + thuyết minh để bảo vệ lần 2.
    - Sinh viên liên hệ trực tiếp cô Phương Anh để được hướng dẫn và nhận dụng cụ trang trí
    - Sinh viên ngành Xây dựng dân dụng bảo vệ ghép cùng với khối chính quy, do đó thông tin về thời gian và địa điểm bảo vệ đề nghị liên hệ thường xuyên với Khoa Xây dựng để biết lịch bảo vệ.

Thông báo nộp học phí trước khi bảo vệ ĐATN

posted Dec 22, 2013, 7:49 PM by Nguyễn Mạnh Hà

SV khóa 2010, 2011 làm ĐATN lần 2 đang còn nợ học phí, lệ phí phải hoàn thành việc nộp học phí và lệ phí trước khi bảo vệ. 
Nếu sinh viên nào chưa nộp đủ Khoa sẽ loại bỏ khỏi danh sách bảo vệ

Thông báo đổi phòng nộp ĐATN ngành Cầu đường

posted Dec 22, 2013, 7:46 PM by Nguyễn Mạnh Hà   [ updated Dec 22, 2013, 7:46 PM ]

Ngành Cầu đường khóa 2010, 2011 làm ĐATN lần 2 nộp tại Phòng 307
Thời gian nộp không thay đổi

Thông báo nộp Đồ án tốt nghiệp, Khóa luận tốt nghiệp - khóa 2010+2011 làm lần 2

posted Dec 16, 2013, 5:32 PM by Nguyễn Mạnh Hà

Sinh viên khóa 2010, 2011 được giao làm lại Đồ án tốt nghiệp (khối kỹ thuật), Khóa luận tốt nghiệp (khối kinh tế) nộp theo kế hoạch sau:
1. Khối kinh tế:
- Thời gian nộp KLTN: Chậm nhất là sáng ngày 21/12/2013
- Địa điểm nộp KLTN: Văn phòng Khoa
- Thời gian và địa điểm bảo vệ KLTN:
        + Quản trị kinh doanh: Sáng 30/12/2013 tại Phòng 401
        + Kế toán: Sáng 30/12/2013 tại Phòng 307
        + Tài chính ngân hàng: Chiều 30/12/2013 tại Phòng 407
        (Buổi sáng bắt đầu 07h00', buổi chiều bắt đầu 13h30' )
2. Khối kỹ thuật (Xây dựng + Cầu đường)
- Thời gian nộp Đồ án tốt nghiệp: 08h00' ngày 25/12/2013
- Địa điểm nộp Đồ án tốt nghiệp: Phòng 101
- Thời gian, kế hoạch bảo vệ và công tác chuẩn bị Khoa sẽ thông báo sau. Sinh viên cần thường xuyên theo dõi tin tức trên website

1-10 of 68