NOKIA

============ Bộ Vỏ full Các Dòng Nokia ============

- Bộ vỏ full Nokia N900
Tình trạng : Mới 100% ,màu Đen .
Giá Fix : 850k

hình thật : hàng nóng hổi nè ,chỉ thiếu Main + màn hình , pin .

- Bộ vỏ full Nokia N8
Tình trạng : Mới 100% ,màu Đen .
Giá Fix : 600k

hình thật : hàng nóng hổi nè ,chỉ thiếu Main + màn hình , pin .

Link xem chi tiết : http://my.batda.com/khoa_laodai/shar...n8-170989.html

============

- Bộ vỏ full Nokia C7
Tình trạng : Mới 100% ,màu trắng .
Giá Fix : 600k

hình thật : hàng nóng hổi nè ,chỉ thiếu Main + màn hình , pin .

Link xem chi tiết :

============


- Bộ vỏ full Nokia C6
Tình trạng : Mới 100% .
Giá Fix : 450k

hình thật : hàng nóng hổi nè ,chỉ thiếu Main + màn hình , pin .

Link xem chi tiết :

============


- Bộ vỏ full Nokia C5
Tình trạng : Mới 100% .
Giá Fix : 450k

hình thật : hàng nóng hổi nè ,chỉ thiếu Main + màn hình , pin .
Link xem chi tiết :

============


- Bộ vỏ full Nokia C3
Tình trạng : Mới 100% .
Giá Fix : 450k

hình thật : hàng nóng hổi nè ,chỉ thiếu Main + màn hình , pin .

Comments