Chào mừng

Hân hạnh chào đón sinh viên đến với Khoa Kỹ Thuật Công Nghiệp và Quản lý! 
Hãy đến! Mỗi sinh viên sẽ thành một tiềm năng quí giá.
Tất cả sinh viên theo học ở đây sẽ được trang bị đủ kiến thức và kĩ năng để trở thành những nhà quản lý đầy sáng tạo, đủ cá tính, giàu năng lực và có khả năng gắn kết cộng đồng cao.
Đội ngũ hỗ trợ
Hệ thống cựu sinh viên: 15408 người
Sinh viên đăng theo học: 642 người
Giảng viên: 
Giáo sư: 5 người 
Phó giáo sư: 7 người 
Trợ lý giáo sư: 1 người 
Giảng viên: 1 người 
Sinh viên: 
Tiến sỹ: 16 nghiên cứu sinh 
Giáo dục điều hành (cho các tập đoàn, công ty…): 81 sinh viên 
Sinh viên Thạc sỹ: 49 
Sinh viên Đại học: 496 
Jen-Der Day, Phó Giáo sư 
Trưởng Khoa Kỹ thuật Công nghiệp và Quản lý
Điện thoại: +886-7-3814526 ext. 7101

E-mail: shchair@cc.kuas.edu.tw