Hướng dẫn giải bài tập chuỗi

đăng 05:24, 2 thg 12, 2009 bởi Minh Chu Binh
Tôi đã tổng hợp một vài dạng bài tập thường gặp về chuỗi giúp các bạn sv rèn luyện kỹ năng giải bài tập. Ở đây chưa có phần bài tập, tôi sẽ đưa lên sau.
Ċ
Minh Chu Binh,
05:30, 2 thg 12, 2009
Comments