Trang chu

Chào mừng bạn đến với Bộ môn Khoa học cơ bản trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
Site này là nơi các chúng tôi cung cấp tài liệu nhằm giúp  các em sinh viên có nhiều tài liệu tham khảo phong phú để học các môn học một cách tốt hơn.
Chúng tôi sử dụng site này phi lợi nhuận nhằm giúp các em sinh viên tiến bô nhanh trong học tập, những tài liệu đưa lên một số do chúng tôi tự soạn, một số sưu tầm trên mang nên cũng mong các đồng nghiệp thông cảm về vấn đề bản quyền.

Trong qua trình học, các bạn sinh viên có vấn đề nào chưa hiểu có thể trao đổi với chúng tôi tại địa chỉ:
http://groups.google.com/group/khoa-hoc-co-banunet
 
Để xem kế hoạch đào tạo và điểm thi các ban vào trang web của Phòng Đào tạo:
Để xem các thông báo của nhà trường các bạn vào trang web của nhà trường:
Các tài liệu về môn Vạt lý đại cương, các bạn có thể download thêm tại site của thầy Đinh Văn Tình:

chuminh1979@gmail.com

Comments