ความหมายกาพย์ยานี 11

กาพย์ยานี 11 หรือ กาพย์ยานี คือ กาพย์ชนิดหนึ่ง มี 11 คำในหนึ่งบาท นิยมใช้ในการเล่าเรื่อง ในหนังสือประเภทคำกาพย์ ร่วมกับกาพย์ชนิดอื่น ๆ หรือในหนังสือประเภทคำฉันท์ ร่วมกับกาพย์และฉันท์ชนิดอื่น ๆในยุคปัจจุบัน นิยมแต่งกาพย์ยานีเป็นบทสั้น ๆ โดยไม่ได้ร้อยกับฉันทลักษณ์ประเภทอื่น ๆ

ขอขอบคุณ    http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5_11   
Comments