20. Tê Liệt - Liệt Mặt - Méo Miệng

Tập đi bước chachacha
http://www.youtube.com/watch?v=ot-hG8Xhn9E

Chữa liệt chân - Tập đi
http://www.youtube.com/watch?v=ZYizRB4fg6w

Cách chữa bệnh rối loạn tiền đình và méo miệng
http://www.youtube.com/watch?v=a4GVFu8xNuk

Chữa méo miệng
http://www.youtube.com/watch?v=JoA2rxqDxc8

Chữa bệnh liệt
http://www.youtube.com/watch?v=Db7PojYvbNA

Chữa bệnh liệt - Toronto 14Dec08
http://www.youtube.com/watch?v=XaI3_7UqUqQ

Chữa bệnh Parkinson|
http://www.youtube.com/watch?v=9ma1XAL_2KA

PP Chữa bệnh tê liệt (Paralysis) ,Nhà Chị Dung, Cali http://www.youtube.com/watch?v=2EmjlPh_lZ4
http://www.dailymotion.com/video/x6tr76_te-liet-paralysis-part-1_people

PP Chữa Parkinson do thiếu khí (Toronto) http://www.youtube.com/watch?v=hbQ-sfnchnw