- Âm hư nội nhiệt, dưong hư ngoại hàn kiểm chứng bằng máy đo áp huyết


Comments