Khí Công Vuốt Huyệt

Lớp học thực tập bấm vuốt huyệt chữa những bệnh đau nhức (Khí công vuốt huyệt)
http://www.youtube.com/watch?v=YzrLsmF0eP8

7 Giai đoạn chữa bệnh tổng quát bằng khí công (Chùa Quan Âm, Montreal)
http://www.youtube.com/watch?v=UqcMdhHfmG8

Công dụng chữa bệnh khác nhau của p.p.vuốt huyệt trên lưng lý luận theo ngũ hành (Nhà thờ Bélanger, Montréal) http://www.youtube.com/watch?v=P6qFeqM45Vo

Cách tập kiểm soát hơi thở để tăng cường khí huyết trên Nhâm-Đốc và cách vuốt thần đoạn tăng cường chức năng hệ thần kinh (Nhà thờ Bélanger, Montreal) http://www.youtube.com/watch?v=5ngCqgpV4Dw

Bác sĩ châm cứu áp dụng môn khí công y đạo trong điều trị bệnh nan y. (Nha thờ Bélanger, Montreal) http://www.youtube.com/watch?v=__blYwMAQdI

Ôn tập cách lý luận tìm bệnh để chữa theo 1 trong 3 phương pháp khí công vuốt huyệt : Bệnh Hư, Bệnh Thực, Bệnh Lão Suy. (Chùa Quan Âm, Montreal) http://www.youtube.com/watch?v=JYVmGA3zYzY

Khí công chữa bệnh : 1-Bằng hơi thơ. 2-Bằng huyệt. 3-Bằng tập thể dục khí công (Chùa Quan Âm, Montreal)
http://www.youtube.com/watch?v=wz09L-ODJGw

Phân tích bệnh hư thực theo chức năng, cơ sở, âm, dương.... (Chùa Quan Âm, Montreal)
http://www.youtube.com/watch?v=jfUSOaxsh84

Dương hư tự hãn : Phương pháp lý luận bệnh hàn nhiệt và cách chữa
http://www.youtube.com/watch?v=sqnJloucvjQ

Vuốt huyệt – Vòng chân khí
http://www.youtube.com/watch?v=ybtTKCj8jsY

Vuốt huyệt – Vòng chân khí chức năng http://www.youtube.com/watch?v=YvpQKyrzluU

Thực tập 5 bài Khí Công Chữa Bệnh
http://www.youtube.com/watch?v=X0WJDwH2msY

Ngũ Hành Đoạn
http://www.youtube.com/watch?v=XqJnxLUbPcw

Bổ tả 12 kinh
http://www.youtube.com/watch?v=lAw_jwB6MEY

Vuốt sinh hóa chuyển hóa – bổ tả theo ngũ hành http://www.youtube.com/watch?v=P4HPGqdrjJg

Vuốt trên nhâm du bàng quang http://www.youtube.com/watch?v=GMoiI5NIPqE

Vòng Chân Khí  1-Vuốt huyệt theo vòng chân khí ngũ tạng 2-Tập thở theo vòng chân khí (Chùa Quan Âm, Montreal)
http://www.youtube.com/watch?v=uulqxav1j0k

Thực tập cách chữa bệnh bằng Nhị Hợp Huyệt (Chùa Quan Âm, Montreal)
http://www.youtube.com/watch?v=6PWYkQtytus

Thực tập vuốt huyệt theo vòng chân khí để chữa bệnh tổng quát (Chùa Quan Âm, Montreal)
http://www.youtube.com/watch?v=xjHP1h1ZhFc

Thực tập vuốt hỏa đoạn của 12 đường kinh (Nhà thờ Bélanger, Montreal)
http://www.youtube.com/watch?v=S24_WsQdIUw

Lý thuyết Vòng Chân Khí Ngũ Hành Tạng Phủ (Nhà thờ Bélanger, Montreal
http://www.youtube.com/watch?v=QBRuHbB_3SU

Tập vuốt Hỏa đoạn của 12 đường kinh http://www.youtube.com/watch?v=6L7C3HXRC7Q

Khí Công Chữa Bệnh : Bằng Hơi Thở, Động Công và bằng Huyệt :
http://www.youtube.com/watch?v=Ca2hi2usDFo

Trang con (21): Xem Tất cả
Comments