- Bệnh do nguyên nhân Tinh-Khí-Thần 5 chất trong cơ thể , Chữa câm điếc, tê liệt. Ý Nghĩa Áp Huyết theo Tinh-Khí-Thần, Niệm Phật luyện thở

YouTube Video

YouTube Video


Comments