Khám Bệnh-Định Bệnh

Máy nhiệt kế để chữa bệnh 08May11

http://www.youtube.com/watch?v=RNxqnQSD2kc

Học ôn máy oxymeter, đo đường, nhiệt kế 03Dec11

http://www.youtube.com/watch?v=vSI6ayHkQ7I

Học ôn Tinh Khí Thần 04Dec11

http://www.youtube.com/watch?v=BpaIUKAaMvo

Học ôn 20Nov11

http://www.youtube.com/watch?v=Afx_5xnp1mc

http://www.youtube.com/watch?v=wcrqofGfoCA

 Đường 06Nov11

http://www.youtube.com/watch?v=SgNRC2UANW8

Khám bệnh bằng oxymeter 06Nov11

http://www.youtube.com/watch?v=U-lPJb5eJEM

 Khám bệnh định bệnh bằng máy đo áp huyết, đường, nhiệt kế  23Oct11

http://www.youtube.com/watch?v=LDKLbfLrxCQ

 Cách Khám Bệnh bằng máy đo đường và nhiệt kế 09Oct11

http://www.youtube.com/watch?v=-k91UCmbE_E

Khám bệnh bằng máy đo áp huyết 24Apr11

http://www.youtube.com/watch?v=1_9pA_KHbDg

Bắt tay biết bệnh và Cách chữa bệnh bằng các bài tập khí công 13Mar11

http://www.youtube.com/watch?v=mcvRtRkJ99E

Thực tập định bệnh hư thực theo tứ chẩn và chữa bệnh bằng huyệt theo ngũ hành (Khám định bệnh)
http://www.youtube.com/watch?v=L-xoOHglAbc

Cách định bệnh bằng kết qủa của máy đo áp huyết http://www.youtube.com/watch?v=acgQgEyJs6U

Phân tích dấu hiệu lâm sàng – Tìm chứng cách chữa
http://www.youtube.com/watch?v=iJ6SOafttSM

Luôn luôn Ứng dụng ngũ hành trong chẩn bệnh và chữa bệnh (Chùa Quan Âm, Montreal)
http://www.youtube.com/watch?v=nmXQ5DB3ypg

Mộc thái càn giao hòa tứ tượng
http://www.youtube.com/watch?v=InOJ5TAz5gs

Nhất nhị tam tài ngũ lục kinh
http://www.youtube.com/watch?v=FMNpQ_It25o

Duy trì qui luật tam tiêu
http://www.youtube.com/watch?v=q6LlZUoSkp0

Ôn lý thuyết đông y tập 1
http://www.youtube.com/watch?v=ciwxLiZA2cQ

Phương pháp lý luận bệnh thuộc cơ sơ, chức năng trong ngoài để chọn đúng huyệt chữa trên Nhâm Mạch-Du huyệt-Mộ huyệt. (Chùa Quan Âm, Montreal)
http://www.youtube.com/watch?v=-ytNXlyPqjY

Phương pháp Bổ-Tả 12 đường kinh (Nhà Thờ Bélanger. Montreal)
http://www.youtube.com/watch?v=lAw_jwB6MEY

Lý thuyết Sinh hóa-Chuyển hóa trong Động công-Tĩnh công (Chùa Quan Âm, Montreal) http://www.youtube.com/watch?v=vbSN_OZrA1w

Tìm dấu hiệu bệnh của Tâm, Can, Tỳ, Phế, Thận và Cách chữa http://www.youtube.com/watch?v=QoqcLU6aoj8

Tìm bệnh dùng máy oxymeter
http://www.youtube.com/watch?v=mCZVn_yoI2s

Chữa Bệnh Cấp Cứu
http://www.youtube.com/watch?v=ogBj_MmrhWM

Cấp cứu người thân bị hôn mê trong bệnh viện ( Coma ) do Tai biến mạch máu não (Chùa Quan Âm, Montreal) http://www.youtube.com/watch?v=m0O9JxOdXh0

Chữa bệnh thông thường
http://www.youtube.com/watch?v=hVXb841ejiQ

Ôn bài :Cách chữa các bệnh cấp cứu, áp huyết, nhức đầu chóng mặt, đau tay, cảm, đau lưng http://www.youtube.com/watch?v=5PBfUo99l5g

Khám tìm bệnh bằng phưong pháp quan sát mầu sắc trên mặt (vọng chẩn) (Nhà thờ Bélanger, Montreal) http://www.youtube.com/watch?v=JrC5plZ14TU


Lý thuyết Bổ-Tả Tinh-Khí-Thần trong Hà Đồ Lạc Thư (Chùa Quan Âm, Montreal)

http://www.youtube.com/watch?v=m-lIpm_Przs

Áp dụng Lý thuyết Hà Đồ Lạc Thư vào ngũ hành tạng phủ (Chùa Linh Sơn, Toronto)
http://www.youtube.com/watch?v=_mYRssJE7Gw

Sinh hoạt Khí công y đạo ở Ottawa. Bài giảng : Cách Định bệnh và Chữa bệnh theo 5 thể cấu trúc cấu tạo con người.
http://www.youtube.com/watch?v=8_RzqxGwr-Q

Ôn bài : Cách chữa các bệnh thực chứng bằng phép tả trên bối du huyệt
http://www.youtube.com/watch?v=ahYhofdgEi8

Học viên trao đổi kinh nghiệm trong lớp (Chùa Quan Âm, Montreal)
http://www.youtube.com/watch?v=ZSaRX4yONhI

Sinh Hoạt Khí Công Y Đạo chữa bệnh miễn phí tại Chùa Cam Lô Vương, Toronto
http://www.youtube.com/watch?v=nW17CgwacIg

Công dụng chữa bệnh của bài tập kéo đầu gối thở ra làm mềm bụng
http://www.youtube.com/watch?v=Y3jeaiJMF_o

Phương pháp Tìm bệnh âm trong duơng, âm trong âm, dương trong âm, dương trong dương, và phương pháp tìm huyệt chữa đúng bệnh đạt được kết qủa Nhất Điểm Thông KInh Mạch.
http://www.youtube.com/watch?v=SVtnbUO9J68

Chữa bệnh Hư-Thực của Tạng-Phủ bằng huyệt theo phương pháp Bổ-Tả Ngũ hành (Nhà thờ Bélanger, Montreal) http://www.youtube.com/watch?v=pVn-UcJ3fw8

Một số bài thuốc quan trọng của đông y (Nhà thờ Bélanger, Montreal)
http://www.youtube.com/watch?v=K3N3BX8pryc

Đông Y Căn Bàn 5-Phần Bệnh và Chứng
http://www.youtube.com/watch?v=jIPVb0BqsjM

Đông Y Căn Bản 1-Tinh Khí Thần
 
http://www.youtube.com/watch?v=S-efxVxYG-0

Đông Y Căn Bàn 2-Lý thuyết âm-dương http://www.youtube.com/watch?v=QxHXUzWN22A

Đông Y Căn Bản 3-Âm-Dương Ngũ Hành http://www.youtube.com/watch?v=nL9P2DDWPxs

Âm Dương - Ngũ Hành  
http://www.youtube.com/watch?v=sUzqF65_Qx4

Đông Y Căn Bản 4-Quy Kinh Chẩn Pháp http://www.youtube.com/watch?v=uhxAdEjJiog

Phân tích bệnh hư thực theo chức năng, cơ sở, âm, dương
http://www.youtube.com/watch?v=jfUSOaxsh84

Ôn tập cách lý luận tìm bệnh để chữa bệnh hư, thực, lão suy
http://www.youtube.com/watch?v=JYVmGA3zYzY

Lý thuyết Vòng Chân Khí Ngũ Hành Tạng Phủ
http://www.youtube.com/watch?v=QBRuHbB_3SU

Khí Công Chữa Bệnh Bằng Hơi Thở, Động Công và bằng huyệt
http://www.youtube.com/watch?v=Ca2hi2usDFo

Khí công chữa bệnh bằng hơi thở, huyệt, tập thể dục khí công
http://www.youtube.com/watch?v=wz09L-ODJGw

Bác sĩ châm cứu áp dụng môn khí công y đạo trong điều trị bệnh nan y
http://www.youtube.com/watch?v=__blYwMAQdI

7 Giai đoạn chữa bệnh tổng quát bằng khí công
http://www.youtube.com/watch?v=UqcMdhHfmG8

Bổ tả 12 kinh
http://www.youtube.com/watch?v=lAw_jwB6MEY

Trang con (46): Xem Tất cả
Comments