- Cách tự chữa tai điếc. Chữa cholesterol làm nghẹt tim. Cách cấp cứu do ăn làm tăng áp sung huyết não. Chữa suyễn.

YouTube Video


Comments