- Quan sát cách thở bụng để biết huyết áp và nhịp tim thấp hay cao


Comments