- 1-Tụ khí-Phóng khí. 2-Thu âm-Thu dương


Comments