18. Tiêu hóa‎ > ‎

- PP. Thở Trung Quản, kéo đầu gối ép háng,giúp tiêu hóa làm hạ áp huyết, khó thở


Comments