18. Tiêu hóa

Kéo gối thở ra làm mềm bụng
http://www.youtube.com/watch?v=PKHzPQ2RZFw

Nạp khí trung tiêu / Ép gối thở ra làm mềm bụng
http://www.youtube.com/watch?v=cJR4URFe7FI

Chia xẻ kinh nghiệm 12 ngày nhịn ăn
http://www.youtube.com/watch?v=Zv3jA-Y6a_0

Kết qủa thử nghiệm nhịn ăn 12 ngày
http://www.youtube.com/watch?v=R4G44rgvP68

Nhịn ăn 12 ngày cho người áp huyết thấp
http://www.youtube.com/watch?v=82QXfQ0mhKU

Phương pháp nhịn ăn 12 ngày để chữa bệnh (không áp dụng cho áp huyết thấp, thiếu máu) http://www.youtube.com/watch?v=y5DqjGQ3BhM

Xáo trộn hormone tuyến giáp
http://www.youtube.com/watch?v=jwAsnhvv9Mg

PP. Thở Trung Quản, kéo đầu gối ép háng,giúp tiêu hóa làm hạ áp huyết, khó thở. (Centre Lajeunesse, Montreal)
http://www.youtube.com/watch?v=UZHO1fASQoM

Phương pháp Tập Nạp Khí Trung Tiêu, Kéo Đầu gối, Thở Đan Điền Tinh ( Centre Lajeunesse, Montreal) http://www.youtube.com/watch?v=xQ0ufiK5TPg