06. Chữa tay vai

Cách vỗ tay
http://www.youtube.com/watch?v=-ChlnACT48o

Cách chữa thận, chữa tay tê
http://www.youtube.com/watch?v=N_YK9kYoCGM

Chữa bệnh tay vai
http://www.youtube.com/watch?v=9GBCw8gUnE8

Bấm huyệt chữa đau bả vai và lưng trên (Chùa Linh Sơn, Toronto)
http://www.youtube.com/watch?v=QJkSdMPBPcs

Day vuốt huyệt, cách ép cánh tay và chân gối, thông 12 đường kinh tay chân. (Chùa Linh Sơn, Toronto) http://www.youtube.com/watch?v=yoVj0Ec__HE

Bài 1 : Bấm huyệt chữa đau tay vai không nâng lên được.
Bài 2 : Đau các khớp tay, khuỷu tay, bàn tay (Chùa Linh Sơn, Toronto)

http://www.youtube.com/watch?v=2RxoIXtDx50

Tìm nguyên nhân đau tay bằng máy đo áp huyết.
http://www.youtube.com/watch?v=8DrEbCmil-A

Thực tập vuốt huyệt trên 6 đường kinh ở cánh tay (Nhà thờ Bélanger, Montreal)
http://www.youtube.com/watch?v=vXGARzRPM3E

Bệnh co rút cổ cứng gáy chữa bằng huyệt (Chùa Quan Âm, Montreal)
http://www.youtube.com/watch?v=B5BlZzzysmM

Đau bả vai và lưng trên, chữa bằng huyệt (Chùa Quan Âm, Montreal)
 http://www.youtube.com/watch?v=UuNI5_sVl8g

Bệnh Đau tay, máu không thông http://www.youtube.com/watch?v=QyEOYc5LNhA

Đau vai
http://www.youtube.com/watch?v=od1TtwIcDaE

Bệnh đau vai lưng-Chích lể
http://www.youtube.com/watch?v=tCjKwGxDl44