05. Chân tay đau

Cách vỗ đập chân để chữa các bệnh thuộc chân
http://www.youtube.com/watch?v=SfxCONb6epw

Vuốt hạ áp huyết – chữa đau khớp tay chân http://www.youtube.com/watch?v=XeBj86S2w_I

a/ Hướng dẫn cách chữa đau khớp vai tay làm áp huyết cao
b/ Hướng dẫn tập thở Thông Tinh Khí Thần
c/ Hướng dẫn tập chân chữa đau nhức chân

http://www.youtube.com/watch?v=MoAx0QdggvM

Thoái hóa khớp xương tay chân, đau nhức khó cử động (Chùa Linh Sơn, Toronto)
http://www.youtube.com/watch?v=SQwRt5-NXzk

Bài 1 : Ép chân gối chữa đau lưng gối.
Bài 2 : Chữa phong thấp khớp tay chân.
Bài 3 : Thần kinh tọa (Chùa Linh Sơn, Toronto)
http://www.youtube.com/watch?v=FH0gv74CsFg

Lớp học thực tập bấm vuốt huyệt chữa những bệnh đau nhức (Chùa Quan Âm, Montreal)
http://www.youtube.com/watch?v=mkJeuNj5k20

Lớp học thực tập bấm vuốt huyệt chữa những bệnh đau nhức (Nhà thờ Bélanger, Montreal) http://www.youtube.com/watch?v=JejBka2FYdw

Cách chữa chân tay sưng đau do hư hàn, thiếu khí huyết, không cử động được (Nhà thờ Bélanger, http://www.youtube.com/watch?v=MtofmT254ns

Vuốt hạ áp huyết – chữa đau khớp tay chân http://www.youtube.com/watch?v=XeBj86S2w_I

Cao Áp huyết và Thống phong
http://www.youtube.com/watch?v=omYXMYZOA-U