04. Bụng

Chữa bướu ở ổ bụng 08May11

http://www.youtube.com/watch?v=wvL3pgCEwMQ

Chữa bụng to, béo phì bằng bài Nạp Khí Trung Tiêu
http://www.youtube.com/watch?v=Eq0LBFQfjCU

Kéo gối thở ra mềm bụng 28Mar10
http://www.youtube.com/watch?v=RSSMjsaiPUA