Khí - Bệnh Khí-Huyết

Cách khám và chữa bệnh tinh sai, thiếu khí, thần suy.
http://www.youtube.com/watch?v=LPyAyA0lYiM

Sự quan trọng của KHÍ
http://www.youtube.com/watch?v=VDm1iDi0cKI

Phân tích bệnh bằng các số đo áp huyết http://www.youtube.com/watch?v=rzkstfdqaZ8

Thông Tinh-Khí-Thần
http://www.youtube.com/watch?v=Gqt37WiCF-o

Ôn bài cùng nhau luyện thuốc
http://www.youtube.com/watch?v=W16CHsBQhrU

Học ôn - Tinh khí thần và ngũ hành http://www.youtube.com/watch?v=gFn4ada0bu0

Tìm bệnh chứng theo bát cương và cách chữa đối chứng (Nhà thờ Bélanger, Montreal)
http://www.youtube.com/watch?v=pztWbvVNm24

Cách kiểm soát hơi thở để tăng cường khí huyết trên Nhâm-Đốc
http://www.youtube.com/watch?v=5ngCqgpV4Dw

Canh bổ : 1-Gà già gừng non chữa cơ thể suy nhược.2-Chè bổ suỵt sạp cú tăng cường sức khỏe.
http://www.youtube.com/watch?v=Rw_bas8dglU