การเป็นกรรมการตัดสินฟุตบอล

                      กรรมการผู้ตัดสินฟุตบอลที่ดี

 

 

 

 

ข้อที่ 1  หลักลักษณะของกรรมการผู้ตัดสินฟุตบอลที่ดี กรรมการผู้ตัดสิน ควรต้องเป็นคนที่รักกีฬา อาจต้องเรียนมาทางด้านกีฬา พละศึกษา หรือ เล่นฟุตบอลเป็น ชอบเล่นกีฬาฟุตบอล ดู รับชม สนใจติดตาม การแข่งขันฟุตบอลในรายการต่างๆ ที่แข่งขันกันบนโลกใบนี้  รู้ประวัติความเป็นมา ความเป็นไป พัฒนาการต่างๆ ของวงการฟุตบอลทั้งในประเทศ หรือ ควรต้องรู้ไปถึงของต่างประเทศด้วย  อาจต้องเป็นคนที่เริ่มสนใจมาตั้งแต่เด็กๆ ต้องติดตามข่าวสารทั้งจากทีวี สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ศึกษาติดตามข้อมูลของกีฬาฟุตบอลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอยู่ตลอดเวลา รู้มากเท่าไรยิ่งดี เพราะเป็นความรู้ที่ ควรรู้ ควรต้องสนใจเพิ่มเติม นอกจากความรู้เรื่องกฎ กติกา การแข่งขันฟุตบอล ที่ต้องรู้ดีอยู่แล้ว เพื่อความเท่าทันเกมการแข่งขัน การวินิฉัยตัดสินการแข่งขันฟุตบอลได้ถูกต้อง  

ข้อที่ 2  หลักลักษณะของกรรมการผู้ตัดสินฟุตบอลที่ดี ต้องเป็นคนที่มีสุขภาพที่แข็งแรง มีสติปัญญาที่ดี ต้องออกกำลังอยู่เป็นประจำ ออกกำลังกายเป็นเรื่องปกติของชีวิต เพราะ การแข่งขันฟุตบอล เป็นเกมการเล่นที่ต้องวิ่งตลอด 90 นาที กรรมการผู้ต้องสิน จึงต้องวิ่ง วิ่งติดตามไปกับลูกบอล ซึ่งผู้เล่นได้พาไปในทุกส่วนของสนาม ต้องติดตามอย่างใกล้ชิต ตลอดทั้งเกม เพื่อมองเหตุการณ์การต่างๆ ขณะแข่งขันฟุตบอล ได้ชัดเจน เพื่อการตัดสินใจวินิฉัยได้ถูกต้อง ซึ่งการสอบเข้าไปเป็นกรรมการผู้ตัดสิน ของทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนั้น ได้มีข้อกำหนดของการทดสอบสมรรถภาพ ของร่างกาย ของผู้สอบ ที่เข้ามาเป็นผู้ตัดสินอยู่แล้ว  

ข้อที่ 3 หลักลักษณะของกรรมการผู้ตัดสินฟุตบอลที่ดี ต้องมีความรู้เรื่องกฎ กติกา ฟุตบอล เป็นอย่างดี เพราะ สิ่งที่อยู่เหนือ กรรมการผู้ตัดสิน คือ หลักการ กฎ กติกา  กรรมการผู้ตัดสิน เป็นเพียงคนกลาง ในการควบคุม กฎ กติกา ให้เกมการแข่งขันดำเนินไปได้ด้วยความสงบ กล่าวได้ว่า ต้องเป็นคนที่รู้ กฎ กติกา มากที่สุดในสนามฟุตบอล ขณะแข่งขันฟุตบอลอยู่นั้น ซึ่งการได้เป็นกรรมการผู้ตัดสินฟุตบอลนั้น ต้องได้รับการทดสอบเพื่อผ่านเข้าไปตามระเบียบอยู่แล้ว แต่อยากให้เพิ่มข้อสอบที่ กรรมการตัดสินฟุตบอลควรรู้ เช่น เรื่องของความรู้ทั้วไปในเรื่องกฎหมายพื้นฐาน รู้เรื่อง กฎทางศีลธรรม จริยธรรมทางศาสนา  หรือ มีความรู้ทั้วไปในเรื่องกฎทางสังคมเข้าไปด้วย

ข้อที่ 4  หลักลักษณะของกรรมการผู้ตัดสินฟุตบอลที่ดี ต้องเป็นคนที่มีวุฒิภาวะที่ดี มีความรอบรู้ มีประสบการชีวิตมาก มีหนักแน่น มั่นคง ควรมีอายุ 30 ปีขึ้นไป ไม่ควรใช้หลักเดียวกับการเลือกตั้ง ที่อายุ 18 ปี สามมารถไปเลือกตั้งได้แล้ว เพราะการเลือกนั้น อาจเลือกถูก เลือกผิดได้ แต่การตัดสินฟุตบอลของกรรมการผู้ตัดสินนั้น เป็นการวินิฉัน ใช้วิจารณญาณ ที่ต้องดี ถูกต้องเหมาะสมที่สุด ตรงกับกฎ กติกา ถูกสภาพบริบทแวดล้อม อยู่ฝ่ายที่ถูกต้อง ของสถานการณ์ ณ ขณะเวลานั้น อย่างเดียว ต้องผิดพลาดน้อยที่สุด

ข้อที่5 หลักลักษณะของกรรมการผู้ตัดสินฟุตบอลที่ดี ต้องคำนึง ระลึกอยู่เสมอว่า เมื่อจบเกม สิ่งที่ยืนอยู่คู่ฟ้าดิน อยู่กับสังคมผู้คนที่เกี่ยวข้องในเกมการแข่งขันฟุตบอลไม่สลายหลายไปไหนนั้น คือ คำตัดสินในเกมการแข่งขันฟุตบอล  กรรมการผู้ตัดสินที่ดีจึงต้องมีจุดยืนในการตัดสินใจที่ดีที่สุด สังคมส่วนใหญ่ คนส่วนใหญ่ยอมรับได้ จึงต้อง รู้เท่าทันกลเกมต่างๆ ดูบริบทต่างๆ รอบตัว รับข้อมูลจากรอบด้าน ประกอบการตัดสินใจ ก่อนการตัดสินใจ เพื่อการวินิฉัยที่ดี  ให้ถูก กฎ กติกา ให้มากที่สุด ให้ทุกคน เคารพกติกา กันอย่างเสมอภาพ หรือ ทำให้คนนักเต๊ะเลวได้มากที่สุด โดยไม่กระทบผู้อื่นมากเกินไป ทำให้ผู้รับโทษ ยอมรับได้ กองเชียร์ยอมรับผลตัดสินได้

ข้อที่6  หลักลักษณะของกรรมการผู้ตัดสินฟุตบอลที่ดี ต้องระลึกไว้เสมอว่า  การวินิฉัย ตัดสิน การลงโทษนั้น เป็นสิ่งที่ทำให้เกมการแข่งขันฟุตบอลดำเนินไปในกรอบที่เหมาะสม เกมสนุก สงบ บทลงโทษไม่ใช่เครื่องมือ แสดงอำนาจพิเศษ ไม่ใช่เครื่องมือแสดงความเหนือกว่าคนอื่นของกรรมการผู้ตัดสิน การลงโทษเป็นเพียง เครื่องมือหนึ่งเท่านั้น เพื่อให้เกมการแข่งขันฟุตบอล ดำเนินไปได้จนจบอย่างสงบ เพราะหลายครั้งที่การตั้งเตือน เป็นทางเลือกหนึ่งที่เลือกได้ ที่ดีด้วย  ไม่จำเป็นต้องลงโทษเพียงอย่างเดียว เพราะหลายครั้ง การลงโทษ เกินกว่าเหตุอาจสร้างความรู้สึก ไม่ยุติธรรมให้กับผู้เสียหาย

ข้อที่ 7  หลักลักษณะของกรรมการผู้ตัดสินฟุตบอลที่ดี ต้องมีความเป็นกลางสูง มีความยุติธรรม ความเป็นธรรม ตัดสิน ตามกฎ กติกา ความถูกต้อง ไม่ลำเอียงไม่เข้าข้าง เพราะเห็นว่าเป็น เพื่องพ้อง พักพวก ครูอาจารย์ ผู้ใหญ่ ผู้มีอิทธิพล ที่เคารพรัก เกรงใจ  เป็นทีมฟุตบอล ที่อยู่ในจังหวัดเดียวกับบ้านเกิดของกรรมการผู้ตัดสิน หรือ จังหวัดใกล้เคียง อยู่ภูมิภาคเดียวกัน หรือ วินิฉัยตัดสิน เข้าข้างตามที่ได้รับอามิสสินจ้าง ที่ได้รับมา  

ข้อที่ 8   หลักลักษณะของกรรมการผู้ตัดสินฟุตบอลที่ดี ต้องมีหน้าที่การงานที่ดี มีรายได้ที่ดี ต้องมีสถานะภาพทางสังคม ฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี คือ มีเงินมีทอง มีปัจจัยสี่ที่ดี ชีวิตไม่อัตคัด อยากจน หรือ เป็นผู้มีอิทธิพล ผู้กว้างขวาง ก่อนการมาเป็นกรรมการผู้ตักสินฟุตบอล เพราะจะทำให้รับอามิสสินจ้าง จากผู้ที่มาเสนอให้ได้ง่าย เพราะ เมื่อรับแล้ว ทำให้วินิฉัยตัดสินไม่อย่างยุติธรรม และรายได้ของกรรมการตัดสินในแต่ละนัดควรสูง ให้สามารถอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ไม่ทำให้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ

 

 
ข้อที่ 9   หลักลักษณะของกรรมการผู้ตัดสินฟุตบอลที่ดี ต้องมีวิสัยทัศน์ มีความคิด ทัศนคติที่ดี ทั้งในเรื่องของการทำหน้าที่รับผิดชอบ ในการเป็นผู้ตัดสิน ในการวินิฉัยตัดสินเกมการแข่งขันฟุตบอล และต่อไปถึงวงการกีฬา วงการฟุตบอลไทย ร่วมไปถึงต่อส่วนร่วม ต่อสังคมสาธารณะ เพราะ ถ้าผู้ตัดสิน มีวิสัยทัศน์ มีความคิด ทัศนคติที่ดี ย่อมต้องรู้ต้องคิดได้ว่า กรรมการผู้ตัดสิน มีส่วนที่สำคัญ ในการสร้างความเจริญ ให้วงการฟุตบอลไทย ส่งผลไปถึง สังคมของคนดูกีฬาฟุตบอล คนที่รักกีฬาฟุตบอล ทำให้วงการฟุตบอลเจริญรุ่งเรือง เหมือนในต่างประเทศ อย่าง อังกฤษ เยอรมัน สเปน หรือ ฟุตบอลไทย ถ้าได้ไปบอลโลก อาจเป็นเพราะกรรมการผู้ตัดสิน ได้สร้างความยุติธรรม ความเสมอภาพ วินิฉัย ตัดสินได้ถูกต้อง ในสนามฟุตบอล ให้กับทีมฟุตบอลที่แข่งขันกัน กรรมการผู้ตัดสินที่มีวิสัยทัศน์นั้น จึงเป็นส่วนสำคัญของการส่งเสริมที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง ของวงการฟุตบอลไทยให้พัฒนา และยังช่วยพัฒนาสังคม พัฒนาคนไปในตัวด้วย เพราะ เด็กๆ ได้มีพื้นที่สร้างสรรค์ ในการแสดงออกที่ดี คนแก่ ได้ มาพบเพื่อนฝูงมาเข้าสังคม คนแก่ได้ออกกำลังกายจากการลุ้นการเชียร์ทีมฟุตบอล พ่อบ้านพาแม่บ้านพาลูก มาดูฟุตบอล หนุ่มสาวมาทำความรู้จัก มาเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีในสนามฟุตบอล
                                                                                                           http://www.oknation.net/blog/naturechang/2010/11/24/entry1htt
Comments