หน้าแรก
ตัดต่อสร้าง Bloggif


กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต #18/6/61

          วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สพม.3 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ ลานกิจกรรมหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ การกล่าวคำปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี และการแจ้งปฏิทินกิจกรรมในรอบสัปดาห์ โดยมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

เครดิต : https://www.facebook.com/pg/sesao3/photos/?tab=album&album_id=841952379332375
photo by : นางสาวกมลลักษณ์ ลอยพูน นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ                  

การประชุมเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA

            วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการ สพม.3 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ณ ห้องประชุมพระธรรมกิตติมุนี 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สพม.3 รวมทั้งสิ้น 40 คน

เครดิต : https://www.facebook.com/pg/sesao3/photos/?tab=album&album_id=830092233851723
photo by : นางสาวกมลลักษณ์ ลอยพูน นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ


https://www.nacc.go.th

https://www.nacc.go.th/main.php?filename=ITA

http://web.uprightschool.net/home