ประเภทเครื่องดนตรีสากลต่างๆ

ประเภทเครื่องดนตรีสากล

1. เครื่องสาย

      เครื่องดนตรีประเภทนี้ ทำให้เกิดเสียงโดยการทำให้สายสั่นสะเทือนสายที่ใช้เป็นสายโลหะหรือสายเอ็น  เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย  แบ่งตามวิธีการเล่นเป็น  2  จำพวก คือ

       1)  เครื่องดีด  ได้แก่  กีตาร์  แบนโจ  ฮาร์ป

                  

                                                        

       2)  เครื่องสี  ได้แก่  ไวโอลิน  วิโอลา

                     

 

2.  เครื่องเป่าลมไม้

                เครื่องดนตรีประเภทนี้แบ่งตามวิธีทำให้เกิดเสียงเป็น 2ประเภท  คือ

        1)  จำพวกเป่าลมผ่านช่องลม  ได้แก่  เรคอร์เดอร์  ปิคโคโล  ฟลูต
         

        2)  จำพวกเป่าลมผ่านลิ้น  ได้แก่  คลาริเน็ต แซกโซโฟน
                                 

 

3.  เครื่องเป่าโลหะ  

             เครื่องดนตรีประเภทนี้ ทำให้เกิดเสียงโดยการเป่าลมให้ผ่านริมฝีปากไปปะทะกับช่องที่เป่า ได้แก่  ทรัมเป็ต  ทรอมโบน  เป็นต้น

                 

 4.   เครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ด   
เครื่องดนตรีประเภทนี้เล่นโดยใช้นิ้วกดลงบนลิ้มนิ้วของเครื่องดนตรี ได้แก่ เปียโน  เมโลเดียน  คีย์บอร์ดไฟฟ้า  อิเล็กโทน

                            

5.  เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี  แบ่งเป็น  2  กลุ่ม คือ

1)    เครื่องตีที่ทำทำนอง ได้แก่  ไซโลไฟน   เบลไลรา  ระฆังราว

 

     

2)   เครื่องตีที่ทำจังหวะ ได้แก่  ทิมปานี  กลองใหญ่  กลองแตร็ก  ทอมบา  

      กลองชุด  ฉาบ  กรับ  ลูกแซก