สื่อเรียนออนไลน์คณิตศาสตร์

ห้องนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่สนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติม 
 
และสามารถดาว์นโหลดสื่อที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
 
ขอให้นักเรียนสนุกกับการเรียนค่ะ
 
 

1. 

http://www3.ipst.ac.th/primary_math/vdo/cartoon_math/fraction/index.html

-------------------------------
การ์ตูนเรื่องนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของเศษส่วน การใช้เศษส่วนในชีวิตประจำวัน และประวัติของเศษส่วน นอกจากนี้การ์ตูน เรื่องเศษส่วนยังมีกิจกรรมเสริมเพิ่มเติมให้นักเรียนได้ปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะ และความเข้าใจในเรื่องเศษส่วนอีกด้วย

  2.

http://www3.ipst.ac.th/primary_math/vdo/cartoon_math/measurement/measurement.html

--------------------------------
การ์ตูนคณิตศาสตร์เรื่องนี้ มีจุดประสงค์ให้นักเรียนได้รู้จักการชั่ง ตวง วัด ในระบบมาตราไทย โดยเริ่มเรื่องจากที่ ด.ช. ต้น ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมเดินทางไปหาปู่ที่จังหวัดอยุธยา ซึ่งปู่มีอาชีพทำนา และช่วงดังกล่าวปู่กำลังเก็บเกี่ยวข้าวอยู่พอดี ทำให้เกิดเรื่องราวที่น่าสนใจ ขึ้นจากคำถามของ ด.ช. ต้นที่ไม่เข้าใจคำพูดของปู่เกี่ยวกับเรื่องหน่วยการวัด การ์ตูนเรื่องนี้เหมาะในการนำไปใช้เสริมความรู้นักเรียนที่กำลังเรียนเรื่อง การชั่ง ตวง วัดความยาวของไทยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 3

  3.

http://www3.ipst.ac.th/primary_math/vdo/cartoon_math/number/number.html

-------------------------------
การ์ตูนคณิตศาสตร์เรื่องประวัติของตัวเลข เป็นการ์ตูนที่มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทราบประวัติความเป็นมาของตัวเลขที่ใช้แสดงจำนวนของชนชาติต่าง ๆ รวมถึงของไทยด้วย การ์ตูนเริ่มจากเด็กที่ห็นในภาพ(ตั้งชื่อว่าอะไรดีนะ) ไปเล่นว่าว พอเล่นเหนื่อยก็นอนพักและนอนนับว่าวที่ลอยอยู่ไปด้วย เลยเกิดความสงสัยว่าตัวเลขที่เขียนแทนจำนวนมีประวัติความเป็นมาอย่างไร เผอิญว่านอนคิดไปแล้วเผลอหลับ ทำไห้ได้เข้าไปพบกับฤษีตนหนึ่ง(เหมือนละครจักร ๆ วงศ์ เลยครับ) เลยขอวิชาความรู้จากฤษีตนนี้เสียเลย ปรากฎว่าฤษีใจดี ถ่ายทอดความรู้ให้ เรื่องราวจะเป็นอย่างไร ผู้อ่านก็ลองติดตามดูได้

 

  4. 

http://www3.ipst.ac.th/primary_math/vdo/cartoon_math/pi_day/pi_day.html

---------------------------------
การ์ตูนเรื่องนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายและทราบค่าของพาย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญในการนำมาใช้ในการหาความยาวรอบรูปของรูปวงกลมและหาพื้นที่ของรูปวงกลมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 การ์ตูนเริ่มเรื่องจากที่แม่พาลูกไปเที่ยวงานนิทรรศการเนื่องในวันพาย ปรากฎว่าประตูทางเข้างานนิทรรศการเนื่องในวันพายมีรูปร่างแปลกตา ไม่เหมือนประตูทางเข้าทั่วไป ลูกจึงเริ่มถามแม่ เรื่องราวน่ารู้จึงเริ่มเกิดขึ้น

 

  5. 

การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมใด ๆ
------------------------------------
Learning Object เรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมใด ๆ เป็นสื่อที่ให้ันักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ได้ลงมือปฏิบัติและทดลองหาพื้นที่ด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมใด ๆ ดียิ่งขึ้น การใช้ Learning Object เรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมใด ๆ นี้นักเรียนควรมีความรู้พื้นฐานในเรื่องการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมและการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
---------------------------------------------------
http://www3.ipst.ac.th/primary_math/ICT_material/lo/quadrilaterals/index.html

 

  6.

การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
--------------
Learning Object เรื่องการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู เป็นสื่อที่ต้องการให้ันักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ได้ลงมือปฏิบัติและทดลองด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหานั้น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น Learning Object เรื่องนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจที่มาของสูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู นักเรียนสามารถรู้วิธีการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ผ่านการทดลองหาพื้นที่ด้วยตนเอง การใช้ Learning Object เรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนี้นักเรียนควรผ่านการเรียนรู้หรือมีความรู้พื้นฐานในเรื่องการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมาก่อน
---------------------------------------------------
http://www3.ipst.ac.th/primary_math/ICT_material/lo/trapezoid/index.html

 

  7.

ตะลุยโจทย์การหาร
---------------------------------------------------
http://www3.ipst.ac.th/primary_math/ICT_material/mini_lo/setdev3/setdev3.htm

 

    8.

ตะลุยโจทย์การคูณ
---------------------------------------------------
http://www3.ipst.ac.th/primary_math/ICT_material/mini_lo/summul3/summul3.htm

 

  9. 

ตะลุยโจทย์การลบ
---------------------------------------------------
http://www3.ipst.ac.th/primary_math/ICT_material/mini_lo/setminus/setminus.htm

 

  10. 

ตะลุยโจทย์การบวก
---------------------------------------------------
http://www3.ipst.ac.th/primary_math/ICT_material/mini_LO/SetAdd/SetAdd.htm

 

 
ทางเว็บไซต์ขอขอบคุณสื่อจาก www3.ipst.ac.th และ สสวท.
 
11.
เลขผจญภัย
----------------------------------------------------
 
 
12. 
คณิตคิดสนุก  1
--------------------------------------------------------
 
 
13. 
คณิตคิดสนุก 2
------------------------------------------------------------
 
 
14. 
คณิตคิดสนุก 3
------------------------------------------------------------
 
 
15.
คณิตคิดสนุก 4
------------------------------------------------------------
 
 
16.
คณิตคิดสนุก 5
------------------------------------------------------------
 
 
ทางเว็บไซต์ขอขอบคุณสื่อจาก www.caistudio.info และ กระทรวงศึกษาธิการค่ะ
 
 
 IQ คืออะไร ?

คำว่า IQ ย่อมาจาก Intelligence Quotient หมายถึง ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา ซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ แสดงออกให้เห็นผ่านพฤติกรรมต่างๆ เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดจากพันธุกรรมตลอดไปจนถึงสิ่งแวดล้อม นายวิลเลียม สเตอร์น เป็นคนคิดคำว่า ไอ.คิว. เป็นคนแรก เพื่อบ่งถึงระดับเชาวน์ปัญญาของแต่ละบุคคล โดยใช้สูตร คือ

IQ = [ อายุสมอง (Mental Age) / อายุจริง (Chronologic Age) ] * 100

โดยปกติการวัดระดับไอคิวต้องอาศัยนักจิตวิทยาคลินิกวัดให้ ซึ่งนักจิตวิทยาต้องเป็นผู้ได้รับการฝึกฝนการใช้แบบทดสอบจนชำนาญ และสามารถจัด ไอ.คิว. เป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่
(1) ไอ.คิว. ด้านภาษา (Verbal I.Q.)
(2) ไอ.คิว. ด้านปฏิบัติ (Performance I.Q.)
(3) ไอ.คิว. รวม (Full I.Q.)

IQ สูง หรือ IQ ต่ำ รู้แล้วได้อะไร
IQ ก็เป็นเพียงเกณฑ์หนึ่งที่คนเราคิด ขึ้นมาเพื่อวัดความสามารถคนในการเรียนรู้ เมื่อพวกคุณรู้ผลที่วัดออกมาได้มันก็อาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้อยากที่พัฒนาศักยภาพของการเรียนรู้ ในตัวของพวกคุณ มันเป็นสิ่งที่ดีมิใช่หรือ ที่เราจะได้เห็นความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของทุกๆคน นั่นก็บ่งบอกถึงความก้าวหน้าของมวลมนุษยชาติด้วย

การจัดค่าระดับไอคิว
- ฉลาดมาก (very superior) 130 ขึ้นไป
- ฉลาด (superior) 120-129
- สูงกว่าปกติ (bright normal) 110-119
- ปกติ (normal) 90-109
- ต่ำกว่าปกติ (dull normal) 80-89
- คาบเส้น (borderline) 70-79
- ปัญญาอ่อน (mental retardation) ต่ำกว่า 70


คลิกเพื่อทำการทดสอบ
 
 
เกมส์ "กบกระโดด"  พัฒนาด้านตรรกะและการแก้ไขปัญหา
 
 
 
เงินทอง  ของมีค่า  จากสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
 
 
 
Ĉ
Anny Potter,
12 ก.พ. 2555 20:13
Comments