หนึ่งไร่หนึ่งแสน

โพสต์24 พ.ย. 2554 19:10โดยสุรศักดิ์ นาอุดม   [ อัปเดต 24 พ.ย. 2554 19:14 ]
          ปุ๋ยจุลินทรีย์อะตอมมิคนาโน หรือ พลังง้วนดิน เป็นการเลี้ยงจุลินทรีย์กลุ่มสังเคราะห์แสง อาจเป็นแบคทีเรียหรือกลุ่มโปรตีสตา(สัตว์เซลลเดียวที่เคลื่อนที่ได้ เช่น ยูกลีนา วอลติเซลล่า วอลวอกซ์ ฯลฯ)ที่เกิดจากการปรับปรุงพันธุ์โดยกระบวนการทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์อะตอมมิคนาโน
            กระบวนการปลูกข้าวโดยใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์กลุ่มสังเคราะห์แสง อะตอมมิคนาโน จะได้รับสารอาหาร จำพวกกรดอะมิโนจากจุลินทรีย์(พืชนำกรดอะมิโนไปสร้างคลอโรฟิลล์)

การใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์อะตอมมิคนาโนหรือพลังง้วนดิน จะช่วยสร้างแฟลงตอนพืชและแฟลงตอนสัตว์ในแปลงนา ตลอดเวลาที่มีอุณหภูมิ แสงแดด และน้ำ นอกจากเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของข้าวแล้ว ยังเหลือเกินพอให้เป็นอาหารธรรมชาติของสัตว์น้ำได้ด้วย

จึงใช้หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้ห่วงโซ่อาหารในแปลงนาเกิดความสมดุล โดยการปล่อยปลาในระยะเวลาและประมาณที่เหมาะสมในหนึ่งฤดูผลิต จะช่วยเพิ่มผลผลิตในแปลงนา และยังเสริมสร้างวงจรอาหารของสัตว์ที่เลี้ยงไว้ทำให้ได้ทั้งข้าว ปลาและสัตว์น้ำตามธรรมชาติ ลดค่าอาหารในการเลี้ยงปลาและสัตว์น้ำในแปลงนาด้วย

วิธีการจัดการแปลงนา โดยขุดคลองรอบๆแปลงนา เพื่อจัดการและควบคุมน้ำได้สะดวก เช่น เมื่อเวลาจับปลาไม่ต้องเข้าไปในแปลงนา หรือปลาบางชนิดอาจมีรอบการผลิตมากกว่า 1 รอบ ในฤดูกาลผลิตหนึ่งๆ

สร้างจุลินทรีย์ในแปลงนาให้สมบูรณ์ โดยใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์พลังง้วนดิน หว่านในแปลงนาในตอนเตรียมดินปลูก  ถ้าต้องการเลี้ยงกบด้วย ทำการล้อมด้วยตาข่ายในลอน(ดางเขียว)       หลังจากปลูกข้าวได้ประมาณ 15 วัน  นำแหนแดงมาหว่านลงไป ประมาณ 10 ก.ก.(เปียก) นำรำอ่อนคลุกด้วยน้ำหมักหอยเชอร์รี่หรือปลาและน้ำหมักจุลินทรีย์พลังง้วนดิน โยนลงในคลอง ห่างกัน 2-3 เมตรต่อก้อน สร้างจุลินทรีย์เพิ่ม

ปล่อยลูกปลากินพืชก่อนตามด้วยลูกกบ ปลากินเนื้อตามลำดับ(ด้วยสัดส่วนและระยะเวลาที่เหมาะสม) ปลากินพืชควรมีหลากหลายระดับการกินอาหาร ผิวดิน กลางน้ำและผิวน้ำ

เสริมอาหารธรรมชาติโดยการทำการหมักพืชหรือปลาป่นด้วยจุลินทรีย์อะตอมมิคนาโน ให้สอดคล้องกับชนิดของสัตว์กินพืชหรือสัตว์ เพื่อผลิตแฟลงตอนพืชหรือสัตว์

ทั้งหมดคือหลักการคร่าวๆ ที่ท่านต้องเรียนรู้และค้นหาเทคนิคด้วยตนเอง

Comments