การทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์อะตอมมิคนาโน

 แนวคิดและหลักการ    
         การทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์อะตอมมิคนาโน เป็นขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์จุลินทรีย์ โดยใช้สารพันธุกรรม จากน้ำหมักจุลินทรีย์ มาผสมพันธุ์จุลินทรีย์ โดยการหมัก ในอินทรีย์วัตถุ เช่นปุ๋ยคอกต่างๆ มีวัสดุ อุปกรณ์และขั้นตอนดังนี้
 วัสดุอุปกรณ์
              1. น้ำหมักจุลินทรีย์ อะตอมมิคนาโน (จากขั้นตอนที่ 1)                                200    ลิตร
                   ขยายได้ 2-3 เท่าได้ ถ้ามีกากน้ำตาลและนมเปรียง
              2. ปุ๋ยคอก    ขี้วัว ขี้ควายอย่างเดียวหรือผสมหลายๆชนิด                            700     ก.ก.
                   (ที่แนะนำ ควรใช้ขี้ไก่ 200 ก.ก. ขี้วัวขี้ควาย 500 ก.ก.)                        
              3. รำอ่อน                                                                                        300    ก.ก.
              4. แกลบดิบ แกลบเผา                                                                        100   ก.ก.
                  แกลบดิบ  : ทำให้วัสดุทำปุ๋ยโปร่ง จุลินทรีย์เจริญเติบโตเร็ว
                  แกลบเผา :  เพิ่มสารซิลิกา ช่วยให้ข้าวแตกกอ แข็งแรง
ขั้นตอนการทำ
  1. นำวัตถุดิบปุ๋ยคอกต่างๆที่มีมาคลุกผสมกันตามสัดส่วนที่ต้องการ
  2. นำรำอ่อน มาผสมวัตถุดิบในข้อ1คลุกเคล้าให้เข้ากัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.ราดน้ำหมักจุลินทรีย์ที่เตรียมไว้ มาผสมให้มีความชื้นประมาณ 80 %(ใช้มือกำ วัตถุดิบจับกันเป็นก้อน ไม่แฉะจนน้ำเยิ่มออกมา
4. กองปุ๋ยที่ผสมได้ทีแล้ว บนพื้นซีเมนต์ในร่ม ให้สูงประมาณ 1ฝ่ามือ
5.คลุมด้วยกระสอบป่านทิ้งไว้ 7-10 วัน สามารถนำไปทุบให้แตกเป็นก้อนเล็ก นำไปหว่านในแปลงนาหรือแปลงปลูกผักได้เลย

ลักษณะปุ๋ยที่ได้
 
 
วิธีการใช้ในแปลงนา
    ปีแรก ดินดี มีความอุดมสมบูรณ์  ใช้ ปุ๋ยจุลินทรีย์    80 -120 ก.ก. ต่อไร่
               ดินดีปานกลาง                ใช้ ปุ๋ยจุลินทรีย์  120 - 150 ก.ก.ต่อไร่
            ดินไม่ดี เสื่อมโทรม         ใช้ ปุ๋ยจุลินทรีย์   150 - 200 ก.ก.ต่อไร่
    ปีที่สอง/ครั้งที่ 2ลดลงก็ได้
ผลการใช้ มีความแตกต่างจากปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยชีวภาพอื่นๆ คือ
  1. จะมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆสีเขียวเกิดขึ้นหลังใช้ 3-4 วัน เป็นฝ้า และเพิ่มจำนวนเต็มแปลงนา ถ้ามีอินทรีย์วัตถุเพียงพอจะเจริญเติบโตเป็นแผ่นวุ้นเขียวและหายไปเป็นระยะ
  2. ใช้ร่วมกับแหนแดง จะเสริมสร้างความสมบูรณ์ของต้นข้าวมากขึ้น แหนแดงจะเจริญเติบโตได้รวดเร็ว ถ้ามีความชื้นเพียงพอ

 

Comments