วัดทองเนียม

 บ้านใหม่วัดทองเนียม
 
 
วัดทองเนียม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2524 มูลเหตุที่สร้างวัดนี้เล่ากันว่ามีพระธุดงค์มาปักกลด จึงทำให้เจ้าของ
 
ที่ดิน คือนายม้าน กับนางเหว่า ทองเนียม มีจิตศรัทธาให้ตั้งเป็นวัดซึ่งตอนแรกจัดตั้งเป็นสำนักสงฆ์ก่อน จนได้
 
อนุมัติประกาศตั้งเป็นวัดโดยเถรสมาคมมีนามว่า“วัดทองเนียม” ในวันที่ 17 มีนาคม 2535  กระทรวง
 
ศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้ง เป็นวัด ในพระพุทธ-ศาสนาชื่อว่า“วัดทองเนียม” ตามชื่อสกุลของนายม้าน-นางเหว่า
 
ทองเนียมอยู่ในสังกัดคณะ ธรรมยุตมีพื้นทีจำนวน 6 ไร่ 3 งาน
 
ปัจจุบันมี พระราชโสภณ เจ้าคณะเขตธนบุรี(ธ)รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดทองเนียม และได้มอบหมายการ
 
ดูแลภายในวัดแด่ พระครูปรีชาธรรมวิธาน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
 
 
วัดทองเนียมตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6  ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้  แขวงหลักสอง เขตหนองแขม
 
กรุงเทพมหานคร 10160
 
 
การเดินทาง
 
 
ถ้าเข้าทางเพชรเกษม 69 ผ่านสี่แยกคลองขวาง พอลงจากสะพานข้ามคลองภาษีเจริญจะเจอสามแยกเลี้ยว
 
ขวาประมาณ 800 เมตร วัดจะอยู่ทางด้านขวามือ
 
อาณาเขต  จำนวนเนื้อที่ทั้งหมด มีเนื้อที่จำนวน 6 ไร่ 2 งาน สร้างเมื่อ พ.. 2524
 
ตอนนี้ทางวัดได้ขยายซื้อที่ดินเพิ่มอีก จำนวน 4 ไร่ 1 งาน ในปี พ.ศ.2551 ต่อเนื่องถึงปี 2552 โดย
 
อาศัยศรัทธาญาติโยม สาธุชนที่มาที่วัดสละกำลังกาย- กำลังทรัพย์ ช่วยกันทั้งทอดกฐินในปี 2551 และ
 
ทอดผ้าป่ารวม 3 วาระในปี 2552
 
 
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันพระ จะมีประชาชนมาร่วมกันทำวัตรเช้าช่วงเวลาประมาณ 7.00 น.
 
ส่วนตอนเย็นของทุกวันเริ่มทำวัตรตั่งแต่เวลา 18.00
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments