คำสั่ง/เอกสารการปฏิบัติงาน โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 24 มี.ค. 2552 - 5 เมษายน 2552   897 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 มี.ค. 2552 18:20 คำสร้อย พิทยาสรรค์
ċ

ดาวน์โหลด
รายชื่อนักเรียน ม.2/2551 (เตรียมย้าย)  691 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 มี.ค. 2552 19:49 คำสร้อย พิทยาสรรค์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
คำสั่ง ที่ 30/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2552  1181 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 มี.ค. 2552 19:37 คำสร้อย พิทยาสรรค์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
คำสั่ง ที่ 32/2552 แต่งตั้งคณะกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2551  1721 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 มี.ค. 2552 19:43 คำสร้อย พิทยาสรรค์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
คำสั่ง ที่ 33/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๒  826 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 มี.ค. 2552 19:08 คำสร้อย พิทยาสรรค์
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
คำสั่งรับนักเรียน  197 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มี.ค. 2552 01:51 คำสร้อย พิทยาสรรค์
ċ

ดาวน์โหลด
ข้อมูลเขียนแผนปฏิบัติการ ปี 52  65 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 31 มี.ค. 2552 15:02 คำสร้อย พิทยาสรรค์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1178 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 20 มี.ค. 2552 20:12 คำสร้อย พิทยาสรรค์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียน  88 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 มี.ค. 2552 18:39 คำสร้อย พิทยาสรรค์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
คำสั่ง ที่ 52/2552 : แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2552   1204 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 11 พ.ค. 2552 22:51 คำสร้อย พิทยาสรรค์
Comments