Thông báo mới nhất


CV v/v cử nhân sự cho kỳ thi TS lớp 10 THPT phân ban và THPT chuyên năm 2010

posted May 5, 2010, 2:26 AM by khaothi brvt   [ updated May 5, 2010, 2:34 AM ]

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số:   363/SGD&ĐT-KT&KĐCL

Về việc: cử nhân sự cho Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT  phân ban và THPT chuyên năm 2010

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


               Vũng Tàu, ngày  05  thánu 5  năm 2010

                           

          

Kính gửi: - Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, TX, TP.

 

            Để chuẩn bị nhân sự cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT phân ban và THPT chuyên, khoá thi ngày 01,02/7/2010 trên địa bàn toàn tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các ông (bà) Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, TX, TP chọn cử nhân sự làm công tác coi thi, chấm thi  theo số lượng dưới đây:              

 

            STT

Phòng GD&ĐT

COI THI

CHẤM THI

Toán

Ngữ văn

T.Anh

1

TP Vũng Tàu

150

12

12

12

2

TX Bà Rịa

70

5

5

5

3

Huyện Tân Thành

80

7

7

7

4

Huyện Châu Đức

110

9

9

9

5

Huyện Long Điền

80

6

6

6

6

Huyện Đất Đỏ

40

4

4

4

7

Huyện Xuyên Mộc

110

8

8

8

* Yêu cầu :

 1. Giáo viên THCS được chọn cử làm công tác coi thi phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau:

  - Có năng lực chuyên môn vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt và tinh thần trách nhiệm cao;

 - Không có con, em ruột, em vợ hoặc chồng, người đỡ đầu hoặc giám hộ dự kỳ thi;                                     

 - Không  trong thời gian bị kỷ luật.

 - Chỉ cử các giáo viên THCS không dạy các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh làm nhiệm vụ giám thị. 

2. Giáo viên THCS được chọn cử làm công tác chấm thi phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau:

 - Đã và đang dạy lớp 9 THCS, có năng lực chuyên môn vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt và tinh thần trách nhiệm cao;

 - Không có con, em ruột, em vợ hoặc chồng, người đỡ đầu hoặc giám hộ dự kỳ thi;

 - Không trong thời gian bị kỷ luật.

Chú ý: - Riêng số lượng giám khảo môn thứ ba, Sở GD&ĐT sẽ thông báo cho các Phòng GD&ĐT sau ngày 15 tháng 5 năm 2010 bằng điện thoại.

3. Giám thị làm công tác coi thi có mặt tại Hội đồng coi thi theo Quyết định điều động của Sở GD&ĐT vào lúc  08 giờ 00 ngày 30 tháng 6 năm 2010 để họp Hội đồng coi thi.

4. Giám khảo làm công tác chấm thi có mặt tại Hội đồng chấm thi theo Quyết định điều động của Sở GD&ĐT vào lúc 14 giờ 00 ngày 05 tháng 7 năm 2010 để họp Hội đồng chấm thi.

 

            Các Phòng GD&ĐT lập danh sách theo mẫu file đính kèm (download file Excel theo địa chỉ  http://sites.google.com/site/khaothibrvt, tại trang chủ, vào mục “Thông báo mới nhất – Cử giáo viên THCS làm công tác coi thi, chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2010”).

            Đề nghị các Phòng GD&ĐT nhập đúng như file mẫu, font chữ: Times New Roman, Bảng mã: Unicode, điền đủ nội dung thông tin theo yêu cầu.

            -  Thời gian nộp báo cáo: chậm nhất ngày 19 tháng 5 năm 2010.

            -  Nơi nhận: Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Sở GD&ĐT.

            -  Hình thức nộp báo cáo: Bằng văn bản và bằng e-mail

            ( địa chỉ: phongktkd.sobariavungtau@moet.edu.vn )
 

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc gì phản ánh ngay về phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Sở GD&ĐT để kịp thời giải quyết./.

 

Nơi nhận:                        

- Như trên;

- Lưu VT, KT&KĐCL.

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thanh Giang

 

 

Công văn số 330/SGDĐT-KT&KĐCL ngày 26/4/1010

posted Apr 27, 2010, 12:47 AM by khaothi brvt

Công văn số 330/SGDĐT-KT&KĐCL ngà 26 tháng 4 năm 2010 của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi TN THPT năm 2010.

Công văn cử GV THCS làm công tác coi thi TN THPT năm 2010

posted Apr 14, 2010, 8:50 PM by khaothi brvt   [ updated Apr 15, 2010, 12:43 AM ]

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số:   294/SGD&ĐT-KT&KĐCL

Về việc: Cử giáo viên THCS làm công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2010.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                   Vũng Tàu, ngày  15 tháng 4  năm 2010

 

Kính gửi: Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, TX, TP.

 

Để tổ chức tốt việc coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2009-2010, khóa ngày 02,03,04/6/2010 của Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các ông (bà) Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, TX, TP chọn cử giáo viên ( không có con, em ruột của vợ hoặc chồng hoặc là người đỡ đầu tham dự kỳ thi ) làm công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2010 theo số lượng sau đây:

STT

Phòng GD&ĐT

Coi thi

Ghi chú

1

Vũng Tàu

60

 

2

Bà Rịa

40

 

3

Long Điền

40

 

4

Đất Đỏ

40

 

5

Xuyên Mộc

40

 

6

Tân Thành

40

 

7

Châu Đức

50

 

Tổng cộng

310

 

Giám thị làm công tác coi thi có mặt tại Hội đồng coi thi theo Quyết định điều động của Sở GD&ĐT vào lúc 08 giờ 00 ngày 01 tháng 6 năm 2010 để họp Hội đồng coi thi.

            Các Phòng GD&ĐT lập danh sách theo mẫu file đính kèm (download file Excel theo địa chỉ  http://sites.google.com/site/khaothibrvt, tại trang chủ, vào mục “Thông báo mới nhất – Cử giáo viên THCS làm công tác coi thi TN THPT năm 2010”).

            Đề nghị các Phòng GD&ĐT nhập đúng như file mẫu, font chữ: Times New Roman, Bảng mã: Unicode, điền đủ nội dung thông tin theo yêu cầu.

            -  Thời gian nộp báo cáo: chậm nhất ngày 24 tháng 4 năm 2010.

            -  Nơi nhận: Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Sở GD&ĐT

            -  Hình thức nộp báo cáo: Bằng văn bản và bằng e-mail

            ( địa chỉ: phongktkd.sobariavungtau@moet.edu.vn )

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc gì phản ánh ngay về phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Sở GD&ĐT để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận                                                                                                   GIÁM ĐỐC

- Như trên;

   - Lưu VT, KT&KĐCL.
                                                                                                                      (Đã ký)
 
 
 
                                                                                                            Nguyễn Thanh Giang

Công văn số 1924 về Hướng dẫn thi TN THPT năm 2010 của Bộ GD&ĐT

posted Apr 14, 2010, 2:01 AM by khaothi brvt

+ Ngày 13 tháng 4 năm 2010  Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai công văn số 1924/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010. Các trường THPT, các TTGDTX download văn bản này về triển khai cho cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên của đơn vị trong tháng 4 năm 2010.

Lịch xét TN THCS, THI TN THPT VÀ TUYỂN SINH NĂM 2010

posted Apr 13, 2010, 12:05 AM by khaothi brvt   [ updated Apr 14, 2010, 6:26 PM ]

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã công bố lịch xét tốt nghiệp THCS, thi TN THPT và tuyển sinh năm 2010 vào ngày 12 tháng 4 năm 2010.

Công văn chuẩn bị nhân sự cho thi TN THPT, Tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2010

posted Mar 25, 2010, 7:02 PM by khaothi brvt

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

 Số:   219/SGDĐT-KT&KĐCL                          Vũng Tàu, ngày  26  tháng  03  năm 2010              

     Về việc chuẩn bị nhân sự cho thi                                  

 TN THPT, tuyển sinh lớp 10 năm 2010

 

                                      

                                 Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường THPT

    - Giám đốc các Trung tâm GDTX

 

            Để có số liệu chính thức về nhân sự chuẩn bị cho công tác thi  TN THPT (GDTrH, GDTX) năm học 2009-2010 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2010-2011; Sở GD&ĐT yêu cầu các ông (bà): Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc các trung tâm GDTX báo cáo chính xác về cán bộ, giáo viên, công nhân viên của đơn vị mình theo mẫu file đính kèm (download 2 file Excel theo địa chỉ  http://sites.google.com/site/khaothibrvt, tại trang chủ, vào mục “Thông báo mới nhất - Chuẩn bị nhân sự cho thi TN THPT, tuyển sinh lớp 10 năm 2010”).

            Đề nghị các trường THPT và các trung tâm GDTX nhập đúng như file mẫu, font chữ: Times New Roman, Bảng mã: Unicode, điền đủ nội dung thông tin theo yêu cầu. Mỗi trường THPT nộp 2 loại báo cáo: 01 cho thi TN THPT và 01 cho thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Mỗi trung tâm GDTX nộp 1 loại báo cáo cho thi TN THPT.

            -  Thời gian nộp báo cáo: chậm nhất ngày 08 tháng 4 năm 2010.

            -  Nơi nhận: Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Sở GD&ĐT

            -  Hình thức nộp báo cáo: Bằng văn bản và bằng e-mail

            ( địa chỉ: phongktkd.sobariavungtau@moet.edu.vn )

 

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc gì phản ánh ngay về phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Sở GD&ĐT để kịp thời giải quyết./.

 

 

 

Nơi nhận                                                                                               GIÁM ĐỐC

- Như trên;                                                                                                

- Lưu VT, KT&KĐCL.                                                           

                                                                                                                     (Đã ký)

 

 

                                                                                               

                                                                                                         Nguyễn Thanh Giang

Hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng trường tiểu học

posted Feb 27, 2010, 10:55 AM by khaothi brvt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            
CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH
      CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Số: 115/KTKĐCLGD

V/v Hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Hà Nội, ngày 09  tháng 02 năm 2010

                             Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Để triển khai công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài, đánh giá lại trường tiểu học thuận lợi và hiệu quả, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng cho các chỉ số, tiêu chí của các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường tiểu học ban hành theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Cụ thể như sau:

Báo cáo số liệu cho Kế hoạch Tuyển sinh và thi vào lớp 10 THPT

posted Feb 4, 2010, 10:37 AM by khaothi brvt

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              

    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

   Số:   074/SGDĐT-KT&KĐCL                           Vũng Tàu, ngày  04 tháng 02 năm 2010              

Về việc: Báo cáo số liệu cho Kế hoạch

  Tuyển sinh và Thi vào lớp 10 THPT

                 năm học 2010-2011

 

                                      

                           Kính gửi: - Ông (bà) Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

                                                             huyện, thành phố, thị xã

 

        Để có số liệu chuẩn xác xây dựng Kế hoạch Tuyển sinh và Thi vào lớp 10 THPT năm học 2010-2011 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Sở GD&ĐT đề nghị ông (bà) Trưởng phòng  Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố, thị xã báo cáo số học sinh lớp 9 ( tính đến thời điểm kết thúc học kỳ I năm học 2009-2010)  theo mẫu file đính kèm.

         -  Thời gian nộp báo cáo: Trước ngày 05  tháng 03 năm 2010.

         -  Hình thức nộp báo cáo nhanh: Bằng văn bản và bằng e-mail     

         ( địa chỉ: phongktkd.sobariavungtau@moet.edu.vn ).

         -  Nơi nhận: Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng (nhận e-mail)..

                             Phòng Kế hoạch – Tài chính (nhận văn bản).

            Lưu ý: văn bản do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ký và đóng dấu.

           Đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai theo đúng quy định./.

 

           

      

 

Nơi nhận                                                                                KT.GIÁM ĐỐC

- Như trên;                                                                              PHÓ GIÁM ĐỐC

- Lưu VT, KT&KĐCL, KHTC.                                                           

                                                                                                                    

                                                                                                           (Đã ký)

 

 

 

                                                                                               

                                                                                           Nguyễn Thanh Giang

1-10 of 20