วันแม่2553


แม่ลูกร่วมใจ พร้อมชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2553
ของโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 
Photobucket

ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  
Photobucket Photobucket


                                                                                                                                                                                                                                                                          Photobucket
    
  • พิธีการถวายพระพร โดยคณะครูและชุมชน คลิกชม....  
หน้าเว็บย่อย (1): พิธีการวันแม่53