ภาพกิจกรรมโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ปีการศึกษา 2553


ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

 

กิจกรรมแนะนำห้องสมุด2553

พิธีไหว้ครู 2553

กิจกรรมวันสุนทรภู่


การให้ข้อมูลเพื่อการวิจัยของ สพฐ



บริษัทห้างยาไทย บริจาคยา



วันแม่แห่งชาติ 2553



        
     

จิตอาสาช่วยอุทัยภัย




      
                    
 
          



              





















ประชุมครูกลุ่มเครือข่ายฯหนองขาวท่าล้อ

แลตตาซอยมอบนม


กิจกรรมป้องกันยาเสพดิตในโรงเรียน2553

กิจกรรมการเลือกตั้งของนักเรียน2553

แห่เทียนจำนำพรรษา


กิจกรรมวันลูกเลือแห่งชาติ2553



กีฬากลุ่มโรงเรียนฯ

คณะครูอบรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง





เปิดเทอมใหม่ 2553

ประชุมชี้แจงนโยบายเรียนฟรีปีการศึกษา 2553

กิจกรรมรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย

ธรรมศึกษาปีการศึกษา2552


อบรมนักเรียนเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์


การติดตามการดำเนินงานโรงแรียนแกนนำนักเรียนเรียนร่วม


รับบริจาคแว่นตา

เปิดอาคาร53